Një bibliotekë kombëtare “me qera”, për një komb pa ndërgjegje kulture / Nga Flogerta Krypi

Një bibliotekë kombëtare “me qera”, për një komb pa ndërgjegje kulture   Nga Flogerta Krypi http://scriptumnsonus.com/republikaelibrave/2019/05/31/nje-biblioteke-kombetare-me-qera-per-nje-komb-pa-ndergjegje-kulture-nga-flogerta-krypi/?fbclid=IwAR02CZwCV3Brn64SDOfKk7aw-nhAnHqEXQdcQ3OIn3SMZtRk5PQ1_5lAUyQ Të jesh lexues në Shqipëri është fatkeqsi. Kështu trajtohet leximi që nga momenti i parë që dikush të shikon tek lexon më shumë libra … Continue reading

KOLONIA KOMBËTARE – LIQERIT” POGRADEC / Ekspozitë pikture në qytetin e Pogradecit nga piktorja Irina Hysi MA

KOLONIA KOMBËTARE – LIQERIT” POGRADEC Një qytet i pikturuar për të zbuluar natyrën dhe trashëgiminë e tij, në qendër të vëmendjes, si një mundësi e re për dialogun dhe krijimin bashkëkohor. Ky projekt i ekspozitës është pjesë e një procesi … Continue reading

ON LANDSCAPES OF HOPE ( NA PEJZAŽIMA NADE) / Poem by Verica TADIĆ

Verica TADIĆ

Verica Tadić writes prose and poetry.
She has been publishing contemporary poetry, haiku poems, essays, reviews, studies, stories, maxims and aphorisms in domestic and international magazines and joint publications. She is represented in thirteen anthologies.
She won several literary awards. Laureate is also the prize of the „Naji Naaman“ Foundation, from Lebanon – „Honour prizes (for complete works)” , for 2018.
She has published twelve books.
Her literary works have been translated into several foreign languages: Russian, Polish, Slovakian, German, English, Spanish, Italian and Slovenian.
Verica Tadić lives in Čačak, Serbia.
She has been a member of the Association of Serbian Writers since 2004.

ON LANDSCAPES OF HOPE

If I am a tear
Blue in your eye

And a thought
By which
You stretch wings
To butterflies of joy

Then
I could be also
Your travelling companion

Through high and low tides
On the sea of life

If you are
Chlorophyllous Easter
On the landscapes of hope

Which
By energy
Of refined colours

In the humus
Of monotonous
Everyday life

Revives brightness

Then
Me too
Coud be

Singing string
On your lyra

When
Hours sink
In wordlessness

And
Balming lullaby
To the echo
Of your
Inquietude

When
The open sea
Of still undreamed
Dawns

Ruffles
In a storm

 

NA PEJZAŽIMA NADE

Ako suza sam
Što ti se u oku plavi

I misao
Kojom
Leptirima radosti
Širiš krila

Onda
Mogu biti
I tvoj saputnik

Kroz oseke i plime
Na moru života

Ako
Hlorofilni Uskrs si
Na pejzažima nade

Koji
Energijom
Oplemenjenih boja

U humusu
Jednoličnog
Svakodnevlja

Vedrinu oživljava

Onda
I ja
Mogu biti

Raspevana struna
Na tvojoj liri

Kad
U bezrečje
Tonu sati

I
Melemna uspavanka
Ehu
Tvojih nemira

Kad se
Pučina
Još neodsanjanih
Svitanja

Olujno
Uzburka

 

English translation: Željka Fodulović

Poezi nga Menduh Leka

Poezi nga Menduh Leka   PASELEGJI (7 ditë pa motrën ) Kurrë nuk e harrova atë kumtim Atëherë kur si pesëmbdhjetëvjeçare Më kishe puthur ballin tim foshnjor Ardhje që ia ritregoje Nanës Jehonat e gëzimit pafundësive Tej shikimit të parë … Continue reading

Poems by Pushmaotee Subrun

Poems by Pushmaotee Subrun     Victim Crushed   Reckless strong passion Sudden sweeping tornadoes Suddenly striking Profligate’s sudden fancy Victim totally crushed       Let loose the fear of perfection sometimes   Fears of perfection keeps us tense … Continue reading

Poem by Hurija Dženet

Poem by Hurija Dženet   ***@S ljudi sve više ostaju bez morala i toliko pred tim se zatvaraju oči, da je nemoral na svim razinama zauzeo pozicije – postaje usvojena norma ponašanja – *people are increasingly left without morality and … Continue reading

Poems by Anjana Verma (Hindi)

Poems by Anjana Verma Former professor & Head, Dept.of Hindi, Nitishwar College, Muzaffarpur, India,Prof.Dr.Anjana Verma, is a prominent voice in the firmament of contemporary Hindi literature.She is an eminent poet, lyricist ,fiction-writer and critic.Her poems, lyrics, short stories and essays … Continue reading