Senati i Akademisë UNIVERSUM, në Lugano të Zvicrës i dha plaketën e artë presidenciale dhe Diplomën e Doctor Honoris Causa si dhe Akademik honorabël pranë kësaj Akademie, shkrimtarit Fahredin Shehu.

Senati i Akademisë UNIVERSUM, në Lugano të Zvicrës i dha plaketën e artë presidenciale dhe Diplomën e Doctor Honoris Causa si dhe Akademik honorabël pranë kësaj Akademie, shkrimtarit Fahredin Shehu. Fahredin Shehu edhe më herët, për punën e tij kreative, … Continue reading

ЧИТАТЬ СТИХИ / Татьяна Теребинова

Татьяна Теребинова   ЧИТАТЬ СТИХИ  Коралловый хорал Татьяна Теребинова Здесь гимн звучит над праной праха средь зорь – узорных образов. И млеет мел в руке у Баха: средь пламя плача – плеск псалмов. Здесь птиц разноголосых стая; здесь – цирк … Continue reading