Senati i Akademisë UNIVERSUM, në Lugano të Zvicrës i dha plaketën e artë presidenciale dhe Diplomën e Doctor Honoris Causa si dhe Akademik honorabël pranë kësaj Akademie, shkrimtarit Fahredin Shehu.

Senati i Akademisë UNIVERSUM, në Lugano të Zvicrës i dha plaketën e artë presidenciale dhe Diplomën e Doctor Honoris Causa si dhe Akademik honorabël pranë kësaj Akademie, shkrimtarit Fahredin Shehu. Fahredin Shehu edhe më herët, për punën e tij kreative, … Continue reading

ЧИТАТЬ СТИХИ / Татьяна Теребинова

Татьяна Теребинова   ЧИТАТЬ СТИХИ  Коралловый хорал Татьяна Теребинова Здесь гимн звучит над праной праха средь зорь – узорных образов. И млеет мел в руке у Баха: средь пламя плача – плеск псалмов. Здесь птиц разноголосых стая; здесь – цирк … Continue reading

ОСЫ ЖАЗ / Қайрат Дүйсен-Парман

Қайрат Дүйсен-Парман   ОСЫ ЖАЗ Жаз дағы, Дағдылы ыстықтан жазбады. Жастықта жүректі өртеген, Бар жалын миға еніп маздады. Күн дағы, Күйдірді әдетпен жылдағы. Шіліңгір ыстыққа шыдамай, Есінен айырылды-ау жын дағы… Қапырық, Жұтсаң дем қаласың аһ ұрып. Түтін, газ улаған қаланың, … Continue reading

Poezi nga Iliriana Sulkuqi

Poezi nga Iliriana Sulkuqi   SHAMËNI… M’i shani (oh!), këmbët, që diell s’më panë, s’kërcyen në ballo, marshuan pa anë… Ma shani dhe syrin, që dritë thithi shumë dhe mbeti dritë – zbrazur, netëve pa gjumë… Shamani dhe hundën që … Continue reading