Marta MARKOSKA (Maqedoni e Veriut) – Poetë të takimit Trirema e Poezisë Joniane, Sarandë, Albania 2020 / Solli në shqip Adem Abdullahu

  Marta MARKOSKA (Maqedoni e Veriut)   International Poetry Meeting Saranda 2020 (Albania) Takimi Ndërkombëtar Poetik, Sarandë 2020   U lind në datën 29.06.1981, në Shkup. E diplomuar për Letërsi të Përgjithshme dhe komparative, në fakultetin filologjik “Bllazhe Koneski” në … Continue reading