MUZË Ç’ DO HERË E ZGJUAR ( Përqasje rreth librit më të ri poetik ” GJAKU IM TË QOFTË FALË” i autorit NEHAT JAHIU ) / Nga Sevëme Fetiqi

  Doli nga  Shtypshkronja ” FURKAN PRINT-SHKUP” libri më i ri  poetik  ” GJAKU IM TË QOFTË FALË” i autorit NEHAT JAHIU             Përqasje nga Sevëme Fetiqi MUZË Ç’ DO HERË E ZGJUAR      Nehat Jahiu padyshim është një ndër … Continue reading

Poezia, si formë e thellë editive dhe nocion filozofik – Referim rreth Vëllimit Poetik ” Përtej çmendisë” të autores Hasije Selishta (Kryeziu) / Nga Agron Shele

  Poezia, si formë e thellë editive dhe nocion filozofik Referim rreth Vëllimit Poetik ” Përtej çmendisë” të autores Hasije Selishta (Kryeziu)       nga Agron Shele       Poezia e Hasije Selishta (Kryeziut), si një poezi e … Continue reading