Benövşeyi buludlar / Tarana Turan Rehimli

Benövşeyi buludlar  Yeni ile yeni kitabımla: “Benövşeyi buludlar (Dünya poeziyasından tercümeler)”. Bakı: 2018, 178 seh. Redaktoru ve ön sözün müellifi: filologiya elmleri doktoru, professor Himalay Enveroğlu; Reyçiler: filologiya elmleri doktoru, professor Zahid Xelil, filologiya elmleri üzre felsefe doktoru, dosent Firuze Memmedli. … Continue reading

my poetised Being / Poem by Ade Caparas

Poem by Ade Caparas

 

my poetised Being

being in-itself
is a lover for-itself
who needs to be loved
by the other he is attracted with…
yet, feels instead wanting
to process it with
his being in-itself for others,
the freedom for others…
him, as pursued, not the pursuer.

hypothetically;
i make no abrupt ‘about face’
i create a slow semi-circle walk
where i shall attain
the desired pose
side by side with the original pose
like a rooster
wanting sex
with the desired ‘hen’!

__ade caparas manilah 
5:16pm 01 january 2019
sydney

VIKTOR CANOSINAJ publikon  librin “The KING’S SHADOW” të përkthyer në anglisht nga Ermira Mitre

VIKTOR CANOSINAJ publikon  librin “The KING’S SHADOW” të përkthyer në anglisht nga Ermira Mitre https://www.amazon.com/KINGS-SHADOW-VIKTOR-CANOSINAJ/dp/992843168X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1546435732&sr=8-1&keywords=viktor+canosinaj&fbclid=IwAR1wiK4PEC0UUMy6P89iS9Jh2tu9YzcG13tlpJVPqTk7ZUMPvJbg3Sm1Eic *** A few days following his enthroning a king of a vast kingdom, with millions of people, decides to destroy all the libraries of his country … Continue reading

Ndërthurje proliks në mes psikologjikes me absurdin, sociales me realitetin e përditshëm (Vështrim mbi romanin”Nuk qe vetëm ëndërr”;Adem Xheladini; 2018; Kërçovë) / Nga: Merita Curri

Ndërthurje proliks në mes psikologjikes me absurdin, sociales me realitetin e përditshëm (Vështrim mbi romanin”Nuk qe vetëm ëndërr”; Adem Xheladini; 2018; Kërçovë) Së pari interesante lëvozhga, personazhi dhe dielli. Pse e shoh diellin si ndërlidhës të vajzës me jetën? Edhe … Continue reading