Benövşeyi buludlar / Tarana Turan Rehimli

Benövşeyi buludlar  Yeni ile yeni kitabımla: “Benövşeyi buludlar (Dünya poeziyasından tercümeler)”. Bakı: 2018, 178 seh. Redaktoru ve ön sözün müellifi: filologiya elmleri doktoru, professor Himalay Enveroğlu; Reyçiler: filologiya elmleri doktoru, professor Zahid Xelil, filologiya elmleri üzre felsefe doktoru, dosent Firuze Memmedli. … Continue reading

VIKTOR CANOSINAJ publikon  librin “The KING’S SHADOW” të përkthyer në anglisht nga Ermira Mitre

VIKTOR CANOSINAJ publikon  librin “The KING’S SHADOW” të përkthyer në anglisht nga Ermira Mitre https://www.amazon.com/KINGS-SHADOW-VIKTOR-CANOSINAJ/dp/992843168X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1546435732&sr=8-1&keywords=viktor+canosinaj&fbclid=IwAR1wiK4PEC0UUMy6P89iS9Jh2tu9YzcG13tlpJVPqTk7ZUMPvJbg3Sm1Eic *** A few days following his enthroning a king of a vast kingdom, with millions of people, decides to destroy all the libraries of his country … Continue reading

Ndërthurje proliks në mes psikologjikes me absurdin, sociales me realitetin e përditshëm (Vështrim mbi romanin”Nuk qe vetëm ëndërr”;Adem Xheladini; 2018; Kërçovë) / Nga: Merita Curri

Ndërthurje proliks në mes psikologjikes me absurdin, sociales me realitetin e përditshëm (Vështrim mbi romanin”Nuk qe vetëm ëndërr”; Adem Xheladini; 2018; Kërçovë) Së pari interesante lëvozhga, personazhi dhe dielli. Pse e shoh diellin si ndërlidhës të vajzës me jetën? Edhe … Continue reading