Poesie di Katarina Sarić (Poezi nga Katarina Sarić) / Përktheu në italisht dhe shqip Juljana Mehmeti

 
Katarina Sarić
 
L’arte di Katarina tradotta da me in lingua italiana e albanese! Buona lettura!
Katarina Sarić (10.03.1976.) Montenegro. Professoressa di letteratura slava e filosofia con master in scienze politiche. È attivista per i diritti civili montenegrini e scrittrice di letteratura socialmente impegnata, dedicata allo spettacolo ed il teatro. Ha pubblicato 12 libri la maggior parte dei quali sono stati tradotti , premiati e rappresentati in numerosi portali e piattaforme letterarie.
 
***
 
“Sull’arte di Katarina direi che è un bellissimo viaggio tra surrealismo e futurismo, un continuo esplorare oltre noi stessi per scoprire quel mistero, a cui pensiamo di avvicinarci, ma che ogni volta attraverso l’ermetismo del suo verso, diventa sempre più mistico. Il postmodernismo della sua arte sta nella genesi di un’arte pura, con visioni che sfiorano la magia dell’anima, in spazi che si dispiegano oltre i significati e il non detto, sempre in sintonia con i valori che ci caratterizzano come parte fondamentale dell’esistenza. “
 
-Juljana Mehmeti-
 
 
Rumore senza senso
 
E permetterai alle immagini contagiose del disprezzo e dell’invidia
di lasciarsi trasportare dalla cecità difettosa
e la disperazione accumulata nella spina dorsale e nelle braccia rugose.
Consentirai le disgrazie e i tormenti
tuoi e quelle degli altri
porterai sulle spalle quello che devi,
ma anche quello che gli altri caricano nella tue bisacca
ugualmente qui come ovunque
in questo mondo vasto
la stessa vita per tutti, in tutto e per tutto.
 
Afferrerai la vita dagli altri e gli altri la prenderanno da te
macinati nello stesso mulino
finché non incontriamo il nostro creatore
fino alla fine
e qualcuno riceve il biglietto per l’inferno qualcuno per il paradiso.
 
Consentirai a tutto di cadere nell’acqua
quando tutto e tutti scorrono via e se ne vanno
ogni Tom, Dick e Harry,
ma ricorderai solo quei giorni silenziosi
quando tutto questo sarà finito
in cui sei stato fortunato a trovare il tuo orsacchiotto
da coccolare sotto le coperte
e tutto all’improvviso si ferma e si blocca
diventando un rumore senza senso.
 
 
 La zitella
 
Resto lacerata
tra un ex- gaffer:
“Non balbettare!”
e un futuro rasoio:
“LOL”
 
Conto il presente
sulle dita dei binari della prigione
sui ferri della maglia e sui Gobeleins delle mie zie.
 
Finirà finirà finirà …
twitta il cuculo dall’orologio da parete di mio padre
mentre gira un vinile consumato.
 
Gli infilzerò gli occhi con questo ago.
Io. La zitella.
(Lo farò, lo giuro su mia madre)
 
 
 La ragazza dell’estate indiano
 
Quando arriverà quel tempo
da cui è sempre stato aggiunto e sottratto
che arriva sempre
con il ciclamino
quando l’uva sarà matura
e le bocche si innaffiano di tempeste
gli anziani ritornano alle loro dimore di pietra; chissà per quale motivo in quel momento.
 
E mescolo grano e zizzania
non so come riesco a vivere
come ho vissuto e come sono riuscita a trovare ogni lattina vuota
come un pollo cieco.
 
Come posso amare sia te che lui
e quest’altro e quell’altro ancora
ripetere sempre la stessa piccole, dolci parole connettersi con le piccole cose
che sembrano tutte uno e tutte sono state promesse,
e tutte sono dolci come il miele
per morire
quando viene.
 
Può esserci amore se non fino alla morte
o siamo tutti consumabili
noi tutti
noi
senza alcuna distinzione.
 
Come avrei potuto ordinare
i dipinti fatto di perle di vetro
nervi
vita in frantumi
arti distrutti poi di nuovo recuperati
dalle dita alla testa
da te a lui
finché non arriva.
 
Beati coloro che più in là non hanno mai guardato
dalle loro case e dai loro focolari
mai niente solo lui la vide e lei vide lui
e quella piccola parte del cortile coltivabile
sul lato soleggiato
è tutto
e contiene tutto.
 
Quando arriverà quel tempo
quando risponderò per le mie azioni
lego a riva
la mia chiatta
e mi aspetto sempre che torni
col ciclamino
per estasiarmi.
Mescolo grano e zizzania
e sopra ci salto .
 
@ Katarina Sarić
 
Traduzione in italiano a cura di Juljana Mehmeti
 
 
 
(Shqip)
 
Katarina Sarić (10.03.1976.) Profesore e letërsisë sllave dhe filozofisë me master në shkencat politike. Është një aktiviste malazeze për të drejtat civile dhe shkrimtare e letërsisë së angazhuar shoqërore kushtuar spektaklit dhe teatrit. Ajo ka botuar 12 libra, shumica e të cilëve janë përkthyer, vlerësuar dhe përfaqësuar në shumë portale dhe platforma letrare.
 
***
“Për artin e Katarinës do të thoja që është një udhëtim i bukur mes surreales dhe futurizmit, depërtim përtej vetes për të zbuluar atë fshehtësi, te cilës mendojmë se i afrohemi, por që çdo herë nëpërmjet hermetizmit të vargut, bëhet dhe më mistike e çdo herë na duhet të rikthehemi në kërkim për ta zbuluar dhe analizuar. Postmodernizmi i artit të saj qëndron tek zanafilla e një arti të vërtetë, me vizione që prekin magjinë e shpirtit, në hapesira që shpalosen përtej kuptimeve e të pathënave gjithmonë në harmoni me vlerën që na karakterizon si pjesë fondamentale e egzistencës .”
 
-Juljana Mehmeti-
 
 
Zhurmë e pakuptimtë
 
Dhe do të lejosh që pamjet ngjitëse të përbuzjes dhe zilisë
të mbarten nga verbëria e metë
dhe nga dëshpërimi i grumbulluar në shtyllën kurrizore e krahët e rrudhur
do të lejosh fatkeqësitë dhe mundimet e tua
dhe të të tjerëve
do të mbash mbi supe ato që duhen,
por edhe ato që të tjerët ngarkojnë në trastën tënde
njësoj këtu, si kudo tjetër
në këtë botë të gjerë
e njëjta jetë për të gjithë, përmes dhe përmes.
 
Do të rrëmbesh jetën nga të tjerët dhe të tjerë do ta marrin atë nga ti
bluar në të njëjtin mulli
derisa të takojmë krijuesin tonë
deri në fundin e vërtetë
ku dikush merr biletën për në parajse, dikush për në ferr.
 
Do të lejosh gjithçka nën ujë të bjerë
kur gjithçka dhe të gjithë largohen dhe derdhen
çdo Tom, Dik dhe Harry,
por do të mbash mend vetëm ato ditë të heshtura
kur të gjitha këto të kenë mbaruar
në të cilat ishe me fat të gjeje pellushin tënd
për ta përkedhelur nën mbulesa
dhe gjithçka papritmas ndalet e bllokohet
trasformuar në një zhurmë të pakuptimtë.
 
 
Beqarja
 
Qëndroj e coptuar
midis një ish-gaferi:
“Mos belbezo!”
Dhe një brisku të ardhshëm:
“LOL”
 
Unë numëroj të tashmen
ndër gishta në shinat e burgut
në shtizat e trikos dhe Gobelinës së hallave të mia.
 
Do të mbarojë, do të mbarojë, do të mbarojë…
cicëron kukuli, nga sahati i babait tim në mur
ndërsa rrotullohet një vinil i konsumuar.
 
Do t’ja shpoj sytë me këtë gjilpërë.
Unë. Beqarja.
 
(Do ta bëj, betohem për nënën time)
 
 
 Vajza e verēs indiane
 
Kur të vijë ajo kohë
nga e cila gjithmonë është shtuar dhe zbritur
dhe që vjen gjithmonë
me ciklaminin
kur rrushi stërpiqet
dhe gojët ujiten me rrebeshe
e të moshuarit kthehen në banesat e tyre prej guri;
Kush e di në atë moment se për çfarë.
 
Dhe unë përziej grurin dhe egjrat
nuk e di se si arrij të jetoj
si kam arritur dhe si kam gjetur
secilën kanaçe të zbrazur
si një pulë e verbër.
 
Si mund të dashuroj
edhe ty edhe atë
dhe këtë tjetrin dhe atë tjetrin
përsëris
gjithmonë të njëjtat
fjalë të vogla, të ëmbla
lidhem me gjëra të vogla të cilat të gjitha duken si një
dhe të gjithave u është premtuar dhe të gjitha janë të ëmbla si mjalti
për të vdekur
kur ai të vijë.
 
A mund të ketë dashuri po të mos jetë deri në vdekje
apo ne jemi të gjithe të konsumueshëm
të gjithë ne
ne
pa asnjë ndryshim.
 
Si mund të kisha porositur pikturat
të bëra me rruaza qelqi
Nerva
këputur jetës
gjymtyrë
të shkatërruara pastaj prapë rikuperuar
nga gishtërinjtë tek koka
nga ty tek ai
derisa të vijë .
 
Të bekuar janë ata
që më larg kurrë nuk kanë parë
nga shtëpitë dhe vatrat e tyre
kurrë asgjë
vetëm ai e pa atë dhe ajo e pa
dhe ajo pjesë e vogël e oborrit të kultivueshëm
në anën e ndriçuar nga dielli
është e gjitha
dhe permban gjithçka.
 
Kur të vijë ajo kohë
kur përgjigjem për veprimet e mia
e lidh lundrën time
në breg
dhe e pres gjithmonë të kthehet
me ciklaminin
të më ngazëlleje.
Unë përziej grurin dhe egjrat
dhe mbi të kërcej .
Katarina Sarić
 
 
 

Solli në shqip Juljana Mehmeti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s