Youth wings (Jeugd coulissen) / Poem by Hannie Rouweler

 
Poem by Hannie Rouweler
 
 
Youth wings
 
I was hidden in the forest. No basket
of reeds along water but tall thin trees in a
backstage landscape. I didn’t know expensive words,
only the smell of twigs and wet sand.
 
You should have to search to find me like I myself
had to search for a cabin. After school
there were always boys collecting branches
and made you feel that you could live in trees.
 
 
Jeugd coulissen
 
In het bos werd ik verstopt. Geen mandje
van riet langs water maar hoge dunne bomen
in coulissen landschap. Dure woorden kende ik
nog niet alleen de geur van twijgen en nat zand.
 
Je zou moeten zoeken om mij te vinden zoals ik
zelf moest zoeken naar een hut. Na schooltijd
waren er altijd jongens die takken verzamelden
en het gevoel gaven dat je in bomen kon wonen.
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s