Poems by Teresinka Pereira (Heart) / Poezi nga Teresinka Pereira ( Zemra)

Poems  by Teresinka Pereira

Teresinka Pereiera Presidente IWA
Teresinka Pereira

 

 HEART

 
If your heart is made of iron, good for you.
Mine is made of flesh and bleeds every day.

                                  Jose Saramago

 

 
My heart
embraces some nostalgia
and remembers love affairs
I had.
Springtime years passed away,
and one day I awoke up
feeling an imposed dignity
in my mind,
and my heart bleeds.

 

 

 
Poezi nga Teresinka Pereira

 

 
ZEMRA
Nëse zemra tënde është e përbërë prej hekuri,
mirë për ty. E imja është e përbërë prej mishi
dhe gjakos për çdo ditë.

                                    Jose Saramago

 

 
Zemra ime
përqafon pak nostalgji
dhe kujton çështjet e dashurisë që kisha.
Vitet e pranverës shkuan
Dhe një ditë u zgjova
duke ndjerë një dinjitet të imponuar
në mendjen time
dhe zemra ime gjakos.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s