WIFE NUMBER ONE (NHẤT VỢ!) / Poem by Ngọc Lê Ninh

 
Poem by Ngọc Lê Ninh
 
 
WIFE NUMBER ONE
 
I love you. So, wherever I go, I expect coming back to you
I feel merciful on your skinny shoulders caring the newborn baby crying
The Venus – It is like the pair of your eyes
The jewel of deep love shining in my heart
 
I always miss your bright red lips are singing
What happiness is as good as having a wife living side by side
What happiness is as good as having a baby always smile
What happiness is as good as having a forever love.
 
Time, please, stop flowing
For the hair on your head does not fade
In spite of going to any place, it is not so good as returning to Wife
Where always peace is in your arms of love,
 
My Darling Wife! I would like to engrave that
Life having wife is the best in the world
May God grant her always immortality
So that I could cling to your love forever.
 
 
 
 
NHẤT VỢ!
 
Anh yêu em đi đâu cũng mong về Vợ!
Thương vai gầy chăm con khóc chào đời!
Vầng sao khuê – Đôi mắt vợ anh đó!
Viên ngọc thắm tình tỏa sáng tim.
 
Nhớ lắm đôi môi đỏ tươi lời vợ hát!
Hạnh phúc đâu bằng khi vợ đã kề bên!
Hạnh phúc đâu bằng con mình mĩm cười vui
Hạnh phúc đâu bằng chúng mình mãi bền lâu.
 
Thời gian ơi! Xin hãy ngừng trôi!
Cho tóc vợ đừng phai trên mái đầu!
Dù đi đâu vẫn không bằng về bên Vợ!
Chốn yên bình ân ái ấm vòng tay.
 
Vợ yêu ơi! Anh xin mãi khắc ghi!
Sống trong đời Vợ là nhất trên đời!
Xin Chúa hãy ban em được bất tử!
Cho Anh được níu giữ mãi tình yêu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s