8th of MARCH (Women’s day celebration) – 8 MAART (Vrouwendagviering) – Poem by Maria Miraglia / Translation English into Dutch Hannie Rouweler

 
Poem by Maria Miraglia
 
 
8th of MARCH
(Women’s day celebration)
 
Tastes of falsehood
the smell of these flowers
offered by the hands
that so many times
left marks on my body
as many as the clouds in the sky
In a winter day
nor do I recognize
this smile of yours
marked by wrinkles
of a man who faces life
dragging with him
heavy the burden of impiety
Printed in my mind
your evil gaze
say when
you blame me for
things never said or
things never done
pouring over me
your failures your defeats
I tell my pain
to the wind
the will to go
stifled is inside me
the cold you brought into my heart
chilly like the wind of Buran
the darkness in my soul
Like the arctic nights
and ripped you have my hope and
all my dreams
Of me
of the woman of once
Just a portrait remains
Hanging on a wall
In this faded-walled house
Where I wander as in a limbo
 
@ Maria Miraglia
 
 
8 MAART
(Vrouwendagviering)
 
Smaakt naar valsheid
de geur van deze bloemen
aangeboden door handen
die zo vaak
sporen achterlieten op mijn lichaam
zovele als de wolken aan de hemel
Op een winterse dag
herken ik niet eens
deze glimlach van jou
gekenmerkt door rimpels
van een man die het leven onder ogen ziet
zwaar de last van goddeloosheid
meeslepend
Gedrukt in mijn hoofd
je boze blik
zegt nog wanneer
je mij de schuld geeft
over nooit gezegde dingen
nooit gedaan
jouw mislukkingen jouw nederlagen
over mij uitstorten
Ik vertel mijn pijn
tegen de wind
de wil om te gaan
verstikt in mij
de kou die je in mijn hart bracht
kil als de wind van Buran
de duisternis in mijn ziel
Zoals de arctische nachten
gescheurd heb je mijn hoop en
al mijn dromen
Van mij
van de vrouw van eens
Er blijft alleen een portret over
Hangend aan een muur
In dit huis met vervaagde muren
Waar ik ronddwaal als in het ongewisse
 
 

Translation English into Dutch Hannie Rouweler

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s