Mbretëria e ëndrrave ( Regatul viselor) / Poezi nga Nezir Prokshi (Përkthyer rumanisht nga Baki Ymeri)

 

foto nezir

 

Mbretëria e ëndrrave

Regatul viselor

 

Poezie albaneza din Kosova

 

 

 

portet nezir 1

 

Autor : Nezir Prokshi

 

 

 

 

 

(PoeziPoezie)

Traducere / Përktheu:

Baki Ymeri

***

Prefaţa/Parathënia:

Monica Mureşan

BIBLIOGRAFI

Nezir Prokshi u lind në Fortesë (ish Vërbofc) të Drenicës, komuna e Drenasit, më 15.10.1945. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, të mesmen në Prishtinë. Studioi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës pa shkëputje nga puna. Shkruan poezi e prozë. Merret edhe me publicistikë dhe me mbledhjen e folklorit burimor në Drenicë dhe vise të tjera të Kosovës. Botoi në të gjitha revistat e kohës në Kosovë dhe Maqedoni. Që nga viti 1967, kur u punësua si nëpunës i administratës në organet e KK të Drenasit, ishte edhe korrespondent i “Rilindjes”, i Radio Prishtinës dhe që nga themelimi edhe i Televizionit të Prishtinës. Deri tani botuar këto vepra: “Kohë idhnake” (poezi, Rilindja, 1987), ”Mbijetesa e njerëzve të Drenicës në rrethim” (ditar lufte botuar në formë fejtoni në Rilindje, 2000, si dhe në formë libri, në SHB Radio-Kosova e Lirë, 2007), ”Shi me diell” (poezi, Rilindja, 2005), ”Sheshi i Shpëtimit” (poezi, Radio Kosova e Lirë, 2007), ”Lulet e Kosovës” (poezi, Faik Konica, 2009), ”Më flamur në zemër” (poezi, 2011), “Qiejt ilirianë” (poezi, LSHK, 2011). “Baca e din dritën e shtigjeve të trimave lirisë”, (Monografi, Radio Kosova e Lirë, 2012). Nezir Prokshi është anëtar i Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës. Jeton dhe krijon në Drenas e Prishtinë.

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

Nezir Prokshi s-a născut la data de 15.10.1945 în satul Fortesă (fostul Vârbofţ), comuna Dreniţa (Republica Kosova). Şcoala primară a urmat-o în satul natal, iar liceul la Prishtina. A absolvit Facultatea de Drept la Universitatea din Prishtina, fără întrerupere de muncă. Scrie poezii şi proză. Se ocupă şi cu publicistică, precum şi de culegere de folclor la Dreniţa şi alte localităţi ale Kosovei. E publicat în toate revistele timpului din Kosova şi Macedonia. Din 1967, în calitate de funcţionar al administraţiei din Drenas, era şi corespondent al cotidianului “Rilindja”, al Radioului Prishtinei şi al Televiziunii kosovare. A editat următoarele volume: “Timp supărăcios” (poezii, Rilindja, 1987); “Supravieţuirea oamenilor din Dreniţa şi împrejurime” (jurnal de război, în formă de foileton, (Rilindja, 2000), care a apărut şi în formă de carte la Editura Radio Kosova e Lirë (2007); “Ploaie cu soare” (poeme, Rilindja, 2005), “Piaţa Salvării” (poezii, Radio Kosova e Lirë, 2007); “Florile Kosovei” (poeme, Editura Faik Konica, 2009); “Cu steag în inimă” (poezii, 2011); “Cerurile iliriane” (poeme, LSHK, 2011); “Nenea ştie lumina cărărilor Libertăţii” (Monografie, Radio Kosova e Lirë, 2012). Este membru a Uniunii Scriitorilor din Kosova. Trăieşte şi crează la Prishtina şi Drenas.

 

Kliko për të lexuar :

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s