From the Nobel Prize for Literature you buy three detached houses (Van de Nobelprijs Literatuur koop je drie vrijstaande woningen) / By: Hannie Rouweler (poet and translator)

 

Hannie Rouweler

 

From the Nobel Prize for Literature you buy three detached houses

To my great surprise, the collection FAITHFUL AND VIRTUOUS NIGHT, Louise Glück, publishing house Farrar, Straus and Giroux, NEW YORK, arrived in my letterbox sooner than I expected: yesterday it arrived in a sturdy cardboard envelope from bol com. Awesome. I had tracked the shipment immediately after ordering, namely the moment it was shipped from its place of origin, when it arrived at Post NL and the expected day of delivery. Earlier I had received a message that the collection of poetry would be delayed, expected mid-December. I am happy because at the moment it is stated everywhere: sold out, and I really don’t feel like waiting for reprints, translations. I prefer to read books in the original English language.

It is fantastic that this year the prize goes to a woman, a poet who leaves many and deep traces when you consider her biography. I wish her this highest award wholeheartedly, well deserved. I have now read the first poems, you end up on a maze of roads, thought explosions that jump from one stanza after another, curves and twists, whereby her ways of reasoning and contemplating are central. The comparisons also attest to strong expression and ability to translate language into unexpected but recognizable images. In other words, she guides you through her highly personal landscapes of ideas, thoughts, connections and possibilities to interpret certain things, events.

You can buy three detached houses from the Nobel Prize for literature. Prize winners can look forward to a large sum from Stockholm. For most of us, amounts are a lot less, and they give the opportunity to unpack or pack extra at the local supermarket. Others are fortunate to be able to have new roof tiles installed or even buy a home as an investment. Also of the royalties that extra sales of books can bring with them. I feel lucky with none of that, I have in my hands a collection of poetry, the wealth of spiritual value that enriches my daily life. And simply a first edition, by an unknown poet, first paper edition 2015. Cover is a gray dark image of a road network, with raised embankments, criss-cross, crossroads, as you see them in Houston.

But this photo was taken somewhere else, there is water along it.

Hannie Rouweler (poet and translator)

 

Van de Nobelprijs Literatuur koop je drie vrijstaande woningen

Tot mijn grote verbazing viel de bundel FAITHFUL AND VIRTUOUS NIGHT, Louise Glück, uitgeverij Farrar, Straus and Giroux, NEW YORK, eerder in mijn brievenbus dan ik had verwacht: gisteren lag hij in een stevige kartonnen envelop van bol com in de bus. Geweldig. Ik had de verzending gevolgd, direct na bestelling, namelijk het moment dat het was verzonden van de plek van herkomst, dat het was aangekomen bij Post NL en de verwachte dag van levering. Eerder had ik bericht gekregen dat de dichtbundel met grote vertraging zou komen, te verwachten midden december. Ik ben blij want op dit moment staat overal vermeld: uitverkocht, en ik heb echt geen zin om te wachten op herdrukken, vertalingen. Ik lees zo al het liefst boeken in de oorspronkelijke taal Engels.

Het is fantastisch dat dit jaar de prijs naar een vrouw gaat, een dichteres die vele en diepe sporen nalaat als je haar biografie in overweging neemt. Ik gun haar deze hoogste onderscheiding van harte, welverdiend. De eerste gedichten heb ik inmiddels gelezen, je komt terecht op een wirwar van wegen, gedachten explosies die verspringen van de ene strofe na de andere, bochten en kronkels, waarbij haar manieren van redeneren en aanschouwen centraal staan. De vergelijkingen getuigen ook van sterke expressie en vermogen de taal om te zetten naar onverwachte maar herkenbare beelden. Met andere woorden, zij voert je als een gids door haar hoogstpersoonlijke landschappen van ideeën, gedachten, verbindingen en mogelijkheden om bepaalde zaken, gebeurtenissen, te interpreteren.

Van de Nobelprijs literatuur kun je drie vrijstaande woningen kopen. Prijswinnaars kunnen zich verheugen op een groot bedrag uit Stockholm. Voor de meesten van ons zijn bedragen heel wat minder, en geven ze de mogelijkheid eens extra uit te pakken, of in te pakken, bij de plaatselijke supermarkt. Anderen hebben het geluk dat ze nieuwe dakpannen kunnen laten leggen of zelfs een woning kunnen kopen als belegging. Eveneens van de royalties die extra verkoop van boeken met zich mee kunnen brengen. Ik prijs me gelukkig met niets van dat, ik heb een dichtbundel in mijn handen, de rijkdom van geestelijke waarde die mijn dagelijks leven verrijkt. En nog wel een eerste druk, van een onbekende dichteres, first paper edition 2015. Omslag is een grijze donkere afbeelding van een wegennet, met verhoogde taluds, kriskras, kruiswegen, zoals je ze ziet in Houston. Maar deze foto is ergens anders genomen, er ligt water langs.

Hannie Rouweler (dichter en vertaler)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s