The Christmas tree in December this year (De kerstboom dit jaar in december) / Poem by Hannie Rouweler

 
 
Poem by Hannie Rouweler
 
 
 
The Christmas tree in December this year
 
In this year my green artificial Christmas tree
will be little wearing out
hardly anyone will look at it
nothing will fall down
hardly anyone will accidentally bump into it
no bauble falls to pieces on the floor
 
the tree will stand out for itself
on a table in the living room
a red cloth with glitter threads brings just as much
atmosphere outside as the strings of gold
and slings of silver that resemble a serpent
wrapped around a catch, prey.
 
The star on top of the highest branch drowns out
a quiet force, for weeks two white pigeons
will sit side by side as in a spring nest
twisted fir branches and the cloth animal
wearing a red perky Santa hat
has so much fun that I imagine it giggles
 
in the sleeves of the days. We keep everything covered
up for each other. Even a bubble is hidden deeply
that would herald Christmas carols and heavenly hymns.
The wooden stall on the windowsill feels the most
an old passed by relationship with other times.
 
 
 
De kerstboom dit jaar in december
 
In dit jaar zal mijn groene kunstkerstboom
weinig slijten
bijna niemand zal zijn blik erop richten
niets zal eruit vallen
bijna niemand zal er abusievelijk tegenaan stoten
geen kerstbal valt in stukken op de grond
 
de boom zal staan prijken voor zichzelf
op een tafel in de woonkamer
een rood kleed met glitterdraden brengt net zoveel
sfeer naar buiten als de slierten goudkleurige
en zilverkleurige slingers die als een slang
zich om een vangst, prooi, heeft gewikkeld.
 
De ster bovenop de hoogste tak overstemt
een stille kracht, twee witte duifjes zullen wekenlang
naast elkaar zitten als in een voorjaarsnest
gedraaide dennentakken en het stoffen diertje
met rode parmantige kerstmuts op
heeft zoveel pret dat ik me verbeeld dat het giechelt
 
in de mouwen van de dagen. We houden alles verborgen
voor elkaar. Zelfs een bel is diep verstopt
die kerstliedjes en hemelse gezangen zou aankondigen.
Het houten stalletje op de vensterbank voelt nog het meest
een oude voorbije verwantschap met andere tijden.
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s