Poems by Juljana Mehmeti / Translated into English by Arben Hoti

 
Poem by Juljana Mehmeti
 
 
Cheops
 
With the view at the top of the pyramids
Blazing roofs
To the end spaces
mystery bound around Pharaoh’s neck
a single ray
at the lighting maze
soul trapped in dark rooms
wandering also today
to the undigested body
of the pallor sacrifice.
 
Lost in distant horizons
in the silence of ages
turbulent times
flying so high
to our nonsense
foggy skies
at the ridge of sight.
 
Ceasing the view
Overcoming of the memory
Of the coloured Prism
penetration arc
unravelling of puzzles
hieroglyphs of tokens
attached to a Moon
forgiven to a sun
left to a star
in the third sky …
 
 
Keops
 
Me shikim maja piramidash
kulmeve të zjarrta
hapësirave më të fundit
misterit lidhur qafës faraonit
një rreze e vetme
labirintit ndriçim
shpirtit ngujuar dhomave të errëta
endur dhe sot
kurmit të patretur
zbehtësisë flijim.
 
Përhumbur horizonteve të largëta
në heshtje epokash
kohëve trazim
fluturuar kaq lart
pakuptimësisë tonë
qiejve mjegulluar
kreshtës psherëtimë.
 
Ndalur vështrimit
kapërcimit memorie
prizmit ngjyrim
harkut depërtim
zbardhje enigmash
hieroglife shenjash
ngjitur në një Hënë
falur tek një diell
mbetur tek një yll
në të tretin qiell…
 
 
 
A corner of the sky
 
When innocence collides
With the sad sunsets
and dreams fading away to the last horizons,
refracted to the eye spectrum
goes down
an arm of a white angel
illuminated by hanging fogs
in petals of flowers
dripping soul into sobs
blossoming of the feelings
in the deepest soul.
 
You are there,
hidden behind the clouds
in a corner of the sky,
that follows me with starlight
in a fading mirage
returned from a bygone smile
in gullies of the capsized soul
discharged
waterfall of pain.
 
 
Një cep qiell
 
Kur pafajësia përplaset
muzgjeve të trishtë
e ëndrrat përhumbin në të fundit horizonte,
përthyer spektrit sy
zbret poshtë
një krah engëlli i bardhë
ndriçuar mjegullash të varura
në petale lulesh
pikuar shpirtit në ngashërim
lulëzuar ndjenje
në më të thellin shpirt.
 
Aty je ti,
fshehur pas resh
në një cep të qiellit,
që më ndjek me rreze yjesh
në një mirazh që zbeh
kthyer nga një buzëqeshje e ikur
në hone shpirti gremisur
e derdhur
ujvarë dhimbje.
 
@ julja
 
 
 

Translated into English by Arben Hoti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s