Black Drops (Czarne krople) – Eliza Segiet / Translated by Artur Komoter 

Poem by Eliza Segiet

 

Black Drops

She can still see you
her dreamed world
in which
she gave up dreams for love.

And now?
On her cheeks,
like rain
run down
the black drops of ink –
the rain of the soul.

With tears she wanted
to drown out her longings,
but she is unable to lose the memories.
Like a camel with its water,
and so she –
carries the weight of the past.

 

Czarne krople

Jeszcze cię widzi
jej wyśniony świecie,
w którym
marzenia oddała za miłość.

A teraz?
Po jej policzkach,
jak deszcz
spływają
czarne krople tuszu –
to deszcz duszy.

Łzami chciała
zagłuszyć swoje tęsknoty,
ale nie potrafi zgubić wspomnień.
Jak wielbłąd zapas wody,
tak ona –
niesie ciężar przeszłości.

Translated by Artur Komoter 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s