MARION DE VOS, Den Haag, publiceerde deze maand “Migration ends at home” ( MARION DE VOS, The Hague, published this month “Migration ends at home”) / Hannie Rouweler

MARION DE VOS, Den Haag, publiceerde deze maand “Migration ends at home”. Het is een toepasselijke titel, omdat ze inderdaad met haar man, Rob de Vos, ambassadeur (die zoals blijkt ook niet veel zitvlees heeft en actief blijft), de halve en hele wereld heeft afgereisd. Ze woonden op verschillende plaatsen. Zie bijlage cover boek.

Marion is inderdaad een nomade. Ze heeft niet alleen steeds haar spullen, huisraad, moeten inpakken, maar ze leefde ook tussen zeer verschillende culturen. Dit vergt grote inspanningen, aanpassingen, en vooral flexibiliteit van de geest.

Ik heb in mijn eigen leven nog een nomade gekend. Hij voelde zich half Aziaat half Europeaan, liet hij meermaals weten. Van zijn nomadenleven hield hij wel een kapotte biologische klok over, onherstelbaar. Dit werd vastgesteld door artsen in een ziekenhuis, na slaaptesten met apparatuur, in Groningen. Met deze man heb ik vijftien jaar samengeleefd. Hij werkte voor de grootste metaalonderneming van Nederland, deed ‘buitenland’ om opdrachten binnen te halen en reisde daardoor naar ruim 60 landen in de wereld. Door zijn kennis van het verre oosten, hij was zelf oosterling van geboorte immers, en de opleidingen, universitaire studies (als beggar student: je mag gratis colleges lopen, maar je krijgt dan niet certificaten bachelor of master) “Engelse taal en letterkunde”, “Geschiedenis van Z.O. Azië en het Verre Oosten”, Melbourne University, had ik in dat kleine dorp in het noorden van Nederland wel een knappe kop in huis. En zijn bedrijf heeft daar destijds goed gebruik van gemaakt! Voortdurend vliegen door tijdzones, zelfs piloten wordt dat niet toegestaan en zijn ze verplicht tot een overnachting op verre bestemmingen.

Dus fijn thuisblijven, af en toe, dat doe ik meestal, en geestelijk flexibel blijven.

Nomadenleven is niet voor iedereen weggelegd, maar wat een avontuur!!

 

MARION DE VOS, The Hague, published this month “Migration ends at home”. It is an appropriate title, because she indeed has travelled with her husband, Rob de Vos, ambassador (who, as it turns out, does not have much beef and remains active), half and whole world. They lived in different places. That attachment cover book.

Marion is indeed a nomad. She did not only have to pack up her things, household goods, but she also lived among very different cultures. This requires great efforts, adjustments, and especially flexibility of the mind.

I have known a nomad in my own life. He felt half Asian half European, he said several times. Of his nomad life he did keep a broken biological clock, irreparable. This was determined by doctors in a hospital, after sleep tests with equipment, in Groningen. I lived together with this man for fifteen years. He worked for the largest metal company in the Netherlands, did ‘abroad’ to collect orders and travelled to more than 60 countries in the world. Because of his knowledge of the Far East, he was Easterner himself after all, and the programs, university studies (as beggar student: you can run free lectures, teaching programs, but you will not receive bachelor or master certificates) “English language and literature”, “History from SE Asia and the Far East”, Melbourne University (Australia), I had a quite clever head in the small village in the north of the Netherlands. And his steel company made good use of it at the time! Constantly flying through time zones, even pilots are not allowed and are obliged to stay overnight in distant destinations.

So stay at home, sometimes, at least I do, and remain spiritually flexible.

Nomadic life is not for everyone, but what an adventure!!

 

Hannie Rouweler

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s