Kyssar (Puthjet) – Gladiola Jorbus / Översatt till svenska: Ullmar Qvick

 
Gladiola Jorbus
 
 
Kyssar
 
Vid glömskans gränser
lever kyssar,
som bestraffar med sin närvaro.
Där lever kyssar som gengäldas
För att döda mer än förut.
Där lever tysta, hemlighetsfulla kyssar,
Syndiga, som plötsligt ger lockelser
och bringar sinnena i förvirring.
Kyssar lever också i vandrande drömmar
i skygga ögon,
i bultande hjärtan,
i spår av minnen,
i läppar som förställer sig
och i den iskalla jorden
som är som liljor.
Likaså lever kyssar
som den av Judas,
svekfulla, dunkla,
mördande.
Och så lever de kyssar
ouppnåeliga,
förbjudna,
som själen ger av sin andning.
 
Översatt till svenska: Ullmar Qvick
 
 
Puthjet
 
Në kufijtë e harresës
jetojnë puthje,
që me prezencën e tyre ndëshkojnë.
Jetojnë puthje që rikthehen
Për të vrarë, më shumë se më parë.
Jetojnë puthje të heshtura, enigmatike,
Mëkatare, që papritmazi rrëmbehen
dhe shqisat shpërbëjnë.
Jetojnë puthjet dhe në ëndrra endacake,
në sytë e ndrojtur,
në rrahjet e zemrave,
në gjurmën e kujtimeve,
në buzët që shtiren
e në tokën e akullt
që zambakut i ngjan.
Jetojnë dhe puthje
Si ajo e Judës,
Të pabesa, të turbullta,
vrastare.
Jetojnë dhe puthje
Të paarritshme,
Të ndaluara,
Që shpirtit i falin frymëmarrje.
 
Përktheu në suedisht: Ullmar Qvick
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s