Shtëpia Botuese “ADA” publikon librin me poezi dhe fabula ” Të mos humbasim me botën!” të autorit Robert Vangjeli 

 
Shtëpia Botuese “ADA” publikon librin me poezi dhe fabula ” Të mos humbasim me botën!” të autorit Robert Vangjeli 
 
Titulli: Të mos humbasim me botën! (poezi dhe fabula)
Autori: Vangjelizmo
Redaktoi – Tomas Menkshi
Reçensent – Erget Cenolli
Punoi në kompjuter – Tomas Menkshi
Kopertina – Erviola Cenolli
Botimi i parë, 2021
 
Përgatiti për botim: Roland Lushi
 
©Të gjitha të drejtat i takojnë autorit
Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall. 32. Ap. 7
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, shtator 2021
CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Vangjelizmo
Të mos humbasim me botën! : poezi dhe fabula Robert Vangjeli (Vangjelizmo).
– Tiranë : Ada, 2021
100 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-326-95-9
1.Letërsia shqipe 2.Poezia 3.Fabula
821.18 -1
821.18 -191

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s