After a hundred years (1918-2018) – Na honderd jaar (1918-2018) / Poem by Hannie Rouweler

Poem by Hannie Rouweler
 
 
After a hundred years (1918-2018)
 
A century ago the ditches were covered
with curses in European languages and blood.
The commands still reverberate over the hills
from the infested areas.
We drink black milk wrote a world
famous poet
another poet cared for the injured as a doctor.
 
Never again war, never again madness, never again
the horrors of barbed wire and nightmares.
 
Books and photographs have taken the place
of the horrible events. English poets found
stuttering words for their war memories.
The majority is silent. History has effortlessly
repeated itself.
Only the language is different. Images are streaming via satellites
 
like rotten fish. As if something that concerns others and not us.
We keep it dry. We look at it. Someone else decides.
 
We only express the desire for peace
in all world languages.
 
 
 
Na honderd jaar (1918-2018)
 
Een eeuw geleden lagen de greppels
met gevloek in Europese talen en bloed bedekt.
De bevelen weergalmen nog over de heuvels
van de geteisterde gebieden.
We drinken zwarte melk dichtte een wereld
beroemde dichter
een andere dichter was arts en verzorgde gewonden.
 
Nooit meer oorlog, nooit meer waanzin, nooit meer
de verschrikkingen van schrikdraad en nachtmerries.
 
Boeken en foto’s hebben de plaats ingenomen
van de verschrikkelijke gebeurtenissen. Engelse dichters vonden
stotterend woorden voor hun oorlogsherinneringen.
De meerderheid zwijgt. De geschiedenis heeft zich moeiteloos
kunnen herhalen.
Alleen de taal is anders. Via satellieten stromen beelden aan
 
als rotte vis. Als iets wat anderen aangaat en niet ons.
Wij houden het droog. Kijken ernaar. Iemand anders beslist.
 
Wij spreken alleen nog maar het verlangen naar vrede uit
in alle wereldtalen.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s