Shtëpia Botuese” Botimet Fishta” publikojnë romanin ” Violina nën shi” të autores Shqiponja Duro

Shtëpia Botuese” Botimet Fishta” publikojnë romanin ” Violina nën shi” të autores Shqiponja Duro

 

Titulli: Violina nën shi

Autore: Shqiponja Duro

Shtëpia Botuese: Botimet Fishta

©Të drejtat autorit

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

1.Letërsia shqipe 2.Romane

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s