Shtëpia Botuese “ADA”  publikon romanin “Dyfaqësia e jetës” të autorit Emilian Shabani

Shtëpia Botuese “ADA”  publikon romanin “Dyfaqësia e jetës” të autorit Emilian Shabani

Redaktor: Çelik Petriti
ISBN: 978-9928-269-55-3
Tirazhi: 500 kopje
Të drejtat të rezervuara: Autori

 

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Shtëpia Botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap.7 Tiranë
www.botimetada.com

Cel: 068 22 190 16
Tiranë, dhjetor 2018
Shtypur në shtypshkronjën e Sh. Botuese “ADA”

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Shabani, Emilian
Dyfaqësia e jetës : roman / Emilian Shabani; red. Çelik Petriti. – Tiranë : Ada, 2018
292 f. ; 20 cm. – (Romani shqiptar)
ISBN 978-9928-269-55-3
1.Letërsia shqipe 2.Romane
821.18 -31

… Dikur më thoshe se ne jemi si uji dhe jeta është si dielli. Kur ndeshet me diellin, uji transformohet; ndryshon trajtë. Ai ngjitet lart, tani jo më si ujë, por si avull, me shpresë për një mjedis më të begatë. Brenda një kohe të shkurtër avulli gjen qiellin që, si një fëmijë mistrec, argëtohet duke formuar forma resh nga më të bukurat. Në dukje çdo gjë shkon për së mbari. Shpejt qielli mërzitet dhe këtë avull të pavendosur e kthen sërish në origjinë me formën fillestare. Ai nuk kujdeset për pikat; nuk i interesojnë ku bien ato; është indiferent për fatin e tyre. Kur e merr malli për lojën, dielli nuk ndryshon taktikë. I thërret sërish avujt, të cilët, të hutuar dhe me shpresë naive për një fat të ndryshëm, ngjiten vrullshëm lart. Zhgënjimin pikat e kuptojnë vetëm kur ndjejnë në mënyrë të përsëritur rënien e lirë, rënien e pamëshirshme. Këto pikat jemi ne. Pika që janë projektuar të mos kenë aftësi për të ndryshuar drejtimin e rrugëtimit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s