Poems by Agron Shele / Translated into English by Merita Paparisto

 
Poems by Agron Shele
 
 
The Silent journey
 
Sailing on a boat, through a stormy sea
we distinguish the gaze following us from the shore
frightened of the fate that pushes us toward the wild waves, swollen with blood
down to the perturbed centuries
to the strange roots holding us in stasis
rotating around the satellite that extinguishes in the air
to the moment of abyss that separate life from death
of the lost illusion.
 
Again we wonder, trying to understand
the attempt in half dreams
on the wrinkled waves of tomorrow
under the mane of a horse that runs in a gust of wind,
through the nostrils of air
It is halted by the tether that pulls it
the footprints of the half of gallop are left
on the bank where the seafoam sleeps
and the Circes eyes are dissolute
 
Run, liberated from this rising like a mirage
breath and shape of this hectic darkness
like an everlasting song of this echo that attracts
our sorrow
the finish line
walking with youthful steps
and the grey aging through snowfall.
 
 
Udhëtim i heshtur
 
Lundrojmë në varkë, detit plot stuhi
dhe dallojmë vështrimet që ndjekin nga bregu
të frikësuar për fatin që na shtyn
dallgëve të egra dhe të fryra në gjak
poshtë shekujve trazim
rrënjëve të çuditshme që na mbajnë pezm
rrotulluar satelitëve që shuhen në ajër
çastit të humnerës që ndan jetën nga vdekja
iluzionit të humbur.
 
Prapë endemi kuptimeve të përpjekjes në gjysma ëndrrash
valëve të zhubrosura së nesërmes
nën krifën e një kali që vrapon nëpër erë
jeleve në flegrat e ajrit
frenuar kapistallit që e tërheq
gjysëm linkthit të mbetur gjurmë
atij bregu ku flenë shkumëzimet
e teren syte e një circe.
 
Ec dhe shpengohu nga ky zgjim si në vegim
frymë dhe formë e të ethshmes errësirë,
si këngë e pafundme e asaj oshëtime që tërheq
përvuajtjes tonë
cakut më të fundit
të ardhjes me hapa foshnjorë
dhe mplakjes së thinjur nën fjolla bore.
 
 
 
My Cypress
 
Every time that snow starts falling
I don’t know why I come to you
might be a promise;
the silent exchange of our stories
 
Mine are simpler
there’s no noise, no glory that you can listen to.
yours, I don’t know,
but I see the prints on your skin
and believe too many hands have touched you
they have prayed and asked for more love
met with a bowing of the head and a Namaste
that you hold deep in your soul.
 
Here I am again today
you know, when the snowflakes start I will be here
I see the prints of the running wind as well
not those of the wind’s reindeer, because they are fare away
but just the pain that we feel, you and me
when wildly winds rock the top of the tree
shaking off the snow to your shoulders
to shelter more birds
As for me…I am shaken by silent memory
of people that I unconditionally love
 
My cypress,
there is no end to the odes and songs
that come to me
along with this cold air
which can’t ever strip your green joy
as it murmurs in your branches,
as for me, I do not need more than a greeting when I come
always unspeakably understanding each other
you, still in your world of old love reposing
I, again forgotten on my bench
 
I need to lit a cigarette and see through the smoke,
the reappearance of what is gone
whereas I am stealing your body
and take it with me, to my very last station.
 
 
Qiparisi im
 
Sa herë nis bora s’ di pse vij tek ty
ndoshta ne shkëmbejmë në heshtje historitë tona
të miat janë më se të thjeshta
pa bujë dhe zhurmë që ti të më dëgjosh
të tuat nuk i di,
por nga gjurmët që shikoj në trungun tënd mendoj se i kanë prekur shumë duar
janë lutur e falur shumë më tepër dashuri
gjer në përkuljen e kokës dhe një *Namaste
që ti e fsheh thellë gjer në shpirt.
 
Erdha prapë sot
ti e di që po nisën flollat e borës jam tek ty
shikoj dhe gjurmët e rendjes
jo të drerëve të erës se ata janë larg
veç dhimbjen që ndjemë ne të dy,
tek kreshpëon degët majës më të lartë
e shkund borën supeve që të strehohosh me shumë zogj
unë tronditem memories së heshtur
për njerëzit e mi që i dua pa kushte.
 
Qiparisi im,
nuk sosen kurrë odet dhe këngërt e përcjellura
edhe këtij ajri të ftohtë
që kurrë se zhveshe gëzimin në të gjelbër,
por degët prapë i fëshfërin,
ndërsa mua nuk më duhet më shumë se një përshëndetje kur vij,
përherë kuptimeve të pa folura;
ti në botën tënde dhe prehjens së dashurive të vjetra
unë i harruar prapë stolit tim.
 
Më duhet të ndez një cigare
dhe tymit të shikoj përshfaqjen e asaj që shkoi,
ndërsa trupin tënd do e vjedh
dhe me vete do e marr në të fundit prehje.
 
 
 
Conversation with Charles Baudelaire
 
You always came in the same way
sometimes as a ghost
stuck in the grey matter of the brain
other times as a bad flower’s blossom
even as it appears in dark colors
shows the greatness of a painting of a sea
the white sails of a ship that comes and goes away
from the bewildered and confused sight of the eyes
or the lily of the lake shining
on the body of life
body and soul sorrow endeavored
devils and angels
painted centuries ago by masters on the chapels.
 
 
I am sure that your sight is fixed at these same church
with different appearances
you were crazy about horses’ manes
at the cattle fair
whereas I, get caught amongst the traffic, at the same cross road
at the same cobblestone plaza that look like Cadmus teeth
those letters
what you murmured until the last breath
as the most glorious soul of sorrow
that never got the peace…!
 
Note: Today I was at the same church that Charles Buadelaire used to go and lit a remembrance candle for his soul.
 
 
Bashkëbisedim me Charles Baudelaire
 
Ti vjen përherë, po njësoj
herë si një hije e ngelur në murnajën e mendjes
dhe herë si çelje e lules së keqe,
që dhe pse përshfaqet ashtu në ngjyra të errëta
rrëfen madhështinë e tablos në një det
velë e bardhë avitur e zhdukur syve të përhumbur konfuzionit
ose zambak në liqen, përndritur mbi kurmin jetë
trup e shpirt i një dhimbje në përpjekje
djaj dhe Engjëj
në kupola, që zografët pikturuan me shekuj.
 
Jam i sigurtë se sytë e tu janë shtangur në të njëjtën kishë
me pamje të ndryshme
ti tek çmendeshe pas krifës së kuajve në tregun e kafshëve
dhe unë lëvizjes së madhe urbane, që qarkon po të njëjtin kryq
sheshit ku kalldrëmi përgjan me Dhëmbët e Kadmit
atyre shkronjave
belbëzime deri në frymën e fundit
si më i madhërishmi shpirt
lëngimit të fatit që nuk njohu paqe..!
 
Shënim: Sot isha në të njëjtën Kishë që shkonte Charles Baudelaire dhe ndeza një qiri për shpirtin e tij.
 
 
 
Like the apple
(Persian motif)
 
How is it sweet and so full of sorrow
how is it sacred but pushes you to sin
stays like a flame that devours your eyes
enough to see it, all memory is gone.
 
Fruit lit in flames, the tempted hand
oblong to transgression there, in Eden
the bite of worship, fate of the mortals
the madness of Eve, dissolution of Adam
 
Again the flaming red, of an adulated heart
the stretches of fingers, touching, trembling
the call of the witch lost in the forest
the silent Snow White waiting in daydreams
 
Then a blossoming tree coming in spring
the wave of the season sailing with the wind
embrace is the only trophy on the crown
the last radiance rooted on the apple.
 
 
Sikur molla…,
(motiv persian)
 
Sa e ëmbël, por dhe sa hidhërim
sa e shenjtë, por shtyn dhe në mallkim
qëndron e zjarrtë kur sytë të përpin
vetëm ta shikosh, të kall gjer në harrim.
 
Frut i ndezur dhe dorë e tunduar
që zgjatej mëkatit atje në Eden
kafshimi përshpirtjes, fat i vdekatarit
një Evë e marrosur tretjes së Adamit.
 
Prapë ngjyrë e kuqe, zemër në miklim
gishtrinj të shtrirë prekjes drithërimë,
pasthirrmë e shtrigës humbur nëpër pyll
Borëbardhë e heshtur pritjes në vegim.
 
Pastaj lulet, ardhur me pranverën
valëzim i stinës, lundrim bashkë me erën
përqafimi vetëm trofe mbi kurorë
përndritje e fundit, rrënjëzuar nën mollë.
 
 

Translated into English by Merita Paparisto

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s