Chess is a form of communication (Schaken is een vorm van communicatie) / Poem by Hannie Rouweler

 
Poem by Hannie Rouweler
 
 
Chess is a form of communication
 
I used to be addicted
no not to you, no not to gambling, no not to what might be true for you, no
I was addicted to writing letters
wrote a few a day and no stamp was too much for me, not even a word
they all arrived
and sometimes I got an answer.
 
It is not surprising
not strange at all
that there are always people who have the same thoughts, even share hobbies,
just as crazy
just as convinced that they are right even if they don’t get it.
 
So I took up chess as a form of communication,
I don’t like too simple things except cleaning up at home.
I had to look up the rules of the game again and also the loose pieces
and the chess board I had lost very often in attics before
when moving out and the necessary moving of things
to elusive places. Chess correspondence
and the quiet waiting of the other for his move and skipping a night.
 
 
Schaken is een vorm van communicatie
 
Eerder was ik al verslaafd
nee niet aan jou, nee niet aan gokken, nee niet aan wat misschien voor jou opgaat, nee
ik was verslaafd aan brieven schrijven
schreef er enkele per dag en geen postzegel was me teveel ook niet een woord
ze kwamen allemaal aan
en soms kreeg ik een antwoord.
 
Het is niet verwonderlijk
ook helemaal niet vreemd
dat er altijd mensen zijn die dezelfde gedachten hebben, zelfs hobby’s delen,
net zo gek
net zo overtuigd van hun gelijk ook al krijgen ze het niet.
 
Dus ging ik schaken als een vorm van communicatie,
ik hou niet van al te simpele dingen behalve in huis het opruimen.
De spelregels moest ik weer opzoeken en ook de losse stukken
en het bord schaakbord was ik eerder al erg vaak kwijtgeraakt op zolders
bij verhuizingen en het noodzakelijke verplaatsen van dingen
naar onvindbare plekken. Correspondentie schaken
en het rustig wachten van de ander op zijn zet en een nacht overslaan.
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s