Në  pragun e  Panairit të librit ” Tirana-2018″  Shtëpia Botuese “ADA” publikon vëllimin poetik “Dashuria ka shpirt” të autorit Ilmi Dervishi

Në pragun e Panairit të librit ” Tirana-2018″ Shtëpia Botuese “ADA” publikon vëllimin poetik “Dashuria ka shpirt” të autorit Ilmi Dervishi

Titulli: Dashuria ka shpirt
Autor: Ilmi Dervishi
Redaktor: Çelik Petriti

©Të gjitha të drejtat i përkasin autoritBotimi i parë, 2018

Roland Lushi

Përgatiti për botim: Roland Lushi
Formati : 13.5x20cmShtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, nëntor 2018
Shtypur në shtypshkronjën e Shtëpisë Botuese ADA
CIP Katalogimi për botim BK Tiranë
Dervishi, Ilmi
Dashuria ka shpirt / Ilmi Dervishi ;
red. Çelik Petriti.
– Tiranë : Ada, 2018
64 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-269-61-4
1.Letërsia shqipe 2.Poezia
821.18 -1

 

Autori: Ilmi Dervishi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s