Without Gas ( Bez gazu) – Eliza Segiet / Translated by Artur Komotre

Poem by Eliza Segiet
 
 
Without Gas
 
Deep inside
maimed,
without visible marks,
I try to wait out.
 
Will I last?
 
As long as I am –
I will not break.
And if I survive –
I will not seek revenge.
 
Maimed
without wounds,
I will try to forget.
 
I will start with a bath
ordinary one, without gas.
 
I will rinse away the past.
 
Will this help?
 
 
Bez gazu
 
W głębi
okaleczony,
bez widocznych śladów,
próbuję przeczekać.
 
Czy wytrzymam?
 
Dopóki jestem –
nie dam się złamać.
A jeśli przeżyję –
nie będę szukał zemsty.
 
Okaleczony
– bez ran,
spróbuję zapomnieć.
 
Zacznę od kąpieli
zwyczajnej, bez gazu.
 
Obmyję z siebie przeszłość.
 
Czy to pomoże?
 
 
Translated by Artur Komotre
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s