Poem by Elva OROZCO / Translation into Azerbaijan Ismayilova Mesme

Poem by Elva OROZCO

 

***

Clean love, white love
From my left wrist
Hang still,
The Silver chain
With a heart glued
It’s not recorded, nor has any date,
But in my mind is recorded that moment,
That now transfers to letters,
That mind of mine that nothing forgets.
You’ll remember?,
Maybe….
Because you asked me to put on your wrist
Another same,
We were so young
Third semester of high school,
We had dreams,
Yours, (you told me),
It was getting very high to deserve
I didn’t understand you
Just knew that being with you
Everything was beautiful, more full of colors.
Life separated us, dear companion of
High School…
But there are moments that never forget
And today precisely, the chain got tangled
In an armchair, the pull came back
At that time,
And the magic of the mind took me
To the exact place and moment
What this happened.
If the geniuses of wonderful lamps existed.
I would ask to go back there, with the experience I now have
And I would tell you…
No need to be a great doctor
I’m in love with your beautiful being
From you…
All whole.
Today, ten and nine November of two thousand eighteen
Remember that moment?.
It’s unforgettable, because on this day
One of the two turns years,
Who?, no one will know
Only, time, you and me,
Do you have the chain yet???.

 

***

Pak ….saf… məhəbbət
sagımda həkk olunubdur
gümüş bağlı ürək
hec yerdə yazılmayan,
hec tarixi olmayan
bir xəbər verir mənə….
Hec nəyi unutmayan
düşüncəmdir mənim
Lakin düşüncəmdəki anlar
sətirlərə cevrilib
hec nəyi unutmayır…..
Sən xatırlayacaqsan…?
Ola bilsin….
Sən…. ovcunda tutacaqsan
Sonra….
Biz cox gənc idik…
Ali təhsilimizin….ücüncü anlarında
Xəyallarımız vardı…
Sənin ( sən mənə söylədin)
Yüksəkliyi qazanmaq cətindir….
…..səni mən anlamadım…
Təkcə onu bildim ki, səninlə olarkən…
Hər an gözəl….daha rəngarəng idi….
Sevgili dostum……..həyat bizi ayırdı
Ali məktəb…

Amma heç vaxt unudulmayan anlar var
Və bu gün tam olaraq bağlar bağlayır bizi

Xəyallarım qayıtdı….həmin oturacaqlar….
Sehrli düşüncələrim apardı…
Həmin anlara…həmin yerlərə məni

Nə baş verdi?
Əgər möhtəşəm …. işıqlı….geriyə yol olsaydı
Mən söylərdim…
Qaytar geri məni….indiki düşüncələrimlə…
Mən söylərdim …
Dahi alim olmağa ehtiyac yox….
Sənin gözəl varlığınnın
Bütünlükdə vurğunuyam mən…
Bugün ondoqquz noyabr… iki min on səkkiz
O anı yadda saxla….
Unudulmaz gündür… cünkü bugün…
İki il kecsə…. belə…
Who?….
Hec kəs bilməyəcək…
Təkcə..zaman…sən …və..mən…
hələ də… xəyal bağların varmı….?

 

Translation into Azerbaijan Ismayilova Mesme

Advertisements

2 thoughts on “Poem by Elva OROZCO / Translation into Azerbaijan Ismayilova Mesme

  1. Thank you dear Elva for your poems …that wrote in honour of me….and I translated it into Aźerbaijan language with great pleasure…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s