Shtëpia Botuese “ADA” publikon romanin ” Vdekja e bretkosave;  Ishte kohë lufte” të autorit Daut Hoxha

Shtëpia Botuese “ADA” publikon romanin ” Vdekja e bretkosave;  Ishte kohë lufte” të autorit Daut Hoxha

Autori: Daut Hoxha

VEPRA 1 ROMANI

– Vdekja e bretkosave
– Ishte kohë lufte
Botimi i parë, 2018
ISBN: 978-9928-269-28-7

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Formati : 16.5×23.5cm

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7
http://www. botimetada.com
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, nentor 2018

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Hoxha, Daut Vdekja e bretkosave
: roman / Daut Hoxha.
– Tiranë : Ada, 2018
236 f. ; 23.5 cm.
ISBN 978-9928-269-28-7
1.Letërsia shqipe 2.Romane
821.18 -31

***

Ky libër për mua ishte një detyrim moral, për të gjithë ata njerëz punëtorë të profesioneve të ndryshëm,-si dhe një detyrim më i madh për punëtorët e kampeve të punës së “riedukimit”, kryenin punimet tonë të vështira, deri në
Pa dyshim, kv libër është mirënjohje e thellë për ato personazhe që me format dhe në përshtatje me kohën qenë në kundërshtim me regjimin diktatorial.
Në atë kantjer pune u shpreh dashuria dhe humianizmi mes të njerëzve dhe Vlashuku në vitet 50-të u bë sinonim i vuajtjeve dhe rezistencës njerëzore.
Në anë të këtij fshatit rrjedh lumi i Devollit, në shtratin e të cilit u ngrit diga e një vepre ujore e ngjashme me atë të kënetës Maliqit, të Kajanës të Belshit, më vonë Levan, Shtyllas dhe Varribab. Kjo punë u bë në kushte shumë të vështira teknike, me mund, djersë, gjak dhe jetë njerëzish.
Libri është shkruar gjatë viteve 55-57, në bazë të ditarit personal, por për problematikën e tij nuk mundi të shohë dritën e botirnit.

Autori

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s