Ways of walking (Manieren van lopen) – Poem by Sasja Janssen / Translated into English by Hannie Rouweler

 
Poem by Sasja Janssen
 
 
Ways of walking
 
When the litmus paper is baptized in stardust
and always ends in violet and hopefully
in humble blue, but that it only arrives
with green, yellow, orange or even red
if predictively fruitful living ahead,
then the days and nights are germinated.
 
If you get lost somewhere from top to bottom
you can’t do like your mother used to tell you
taking the same colored way back, it dries up
and pulverizes, but something light rises
in a color that won’t show up on your litmus
a glimpse of other life after you have stopped
a long time ago, the days and nights recycled.
 
from: I put on my species, Querido, Amsterdam, 2014
 
 
Manieren van lopen
 
Wanneer het lakmoespapiertje in sterrenstof
wordt gedoopt en altijd uitloopt in violet en hopelijk
ootmoedig blauw, maar dat het er pas op aankomt
met groen, geel, oranje of zelfs rood bij voorspellend
vruchtbaar vooruit leven
dan zijn de dagen en nachten ontkiemd.
 
Als je van boven naar ergens beneden verdwaalt
kun je niet zoals je moeder je vroeger opdroeg
dezelfde gekleurde weg weer terug, hij droogt op
en verpulvert, maar er stijgt iets lichts op
in een kleur die niet op je lakmoes verschijnt
een glimp van ander leven nadat jij allang
bent opgehouden, de dagen en nachten gerecycled.
 
 
 

Translated into English by Hannie Rouweler

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s