BIOGRAFIA IME / Poezi nga Kozma Billa

 
Poezi nga Kozma Billa
 
 
BIOGRAFIA IME
 
Në se ndonjëri
kërkon të mësojë biografinë time,
mos t’endet lart e poshtë,
të ftoj
të përgjigjesh ti,
dhe në cënoftë karakterin tim,
jepi të lexojë një tufë vjershash,
në s’i pëlqefshin,
ti mos u mërzit,
jepi ca të tjera,
dhe në se prapë nuk bindet,
mallkoje
këtë dru të pagdhendur,
kjo botë s’e meriton.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unë
e kam shkruar biografinë time,
dhe … ,
kush do ta lexojë,
më parë
të mësojë alfabetin e jetës.
 
@konibipa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s