IF YOU CAN’T GO ON HOLIDAY (ALS JE NIET OP VAKANTIE KUNT) / Hannie Rouweler

 
Hannie Rouweler
 
IF YOU CAN’T GO ON HOLIDAY
 
You think of a vacation. You conjure up images of a vacation from the past, if you don’t go on vacation. Not with the same person of course, it wouldn’t even be possible. The difference between then and now will also be that it will be a completely different holiday, in any case I will take books with me because that’s what I always did during the last holidays, usually bought them in airport bookstores.
 
I am going to Greece with the camper and the departure point is Amsterdam. I had already been on vacation for three months, before visiting friends. They told me they had just returned from Mexico and I was told about their beach escapades in scents and colors. They had a visit from a young man whom I had met before and said: I am going to Greece soon with the camper! I looked at him and said: I’ve never been there, if I can travel with you, I’ll get off somewhere along the way. Actually I should look for a job but I would really like to see Greece and travel with a car through all those countries.
 
That’s how it went. I was almost out of money, but I was still able to pay for food and drink, but no contributions for petrol. It was okay, although it was agreed in advance that we gave each other space. Fine. Such an appointment is always good for me. He then pushed a cassette into the dashboard and the sounds came out:
 
I wanna fly like an eagle
To the sea
Fly like an eagle, let my spirit carry me
I want to fly like an eagle
Til I’m free
 
This is how the whole holiday has been and we just parked the camper somewhere along the road. Or at a campsite in Greece where the manager immediately poured a small glass of ouzo. The images of the Adriatic Sea have stayed with me the most. You drive on a narrow coastal road along a high mountain ridge, through tunnels, the sea lies in the depths. Trucks driving slowly gave a signal, arm out of the cab, that you could overtake safely. Overtaking was always dangerous because of all those bends in the road. It was a great vacation and I would love to do it all over again, with you. If you also feel like a holiday.
 
 
ALS JE NIET OP VAKANTIE KUNT
 
Je bedenkt een vakantie. Je roept weer beelden op van een vakantie van vroeger, als je niet op vakantie gaat. Natuurlijk niet meer met dezelfde persoon, het zou niet eens kunnen. Het verschil met toen en nu zal ook zijn dat het een hele andere vakantie zal zijn, ik neem in elk geval boeken mee want dat deed ik de laatste vakanties ook altijd, kocht ze meestal in de boekwinkels van luchthavens.
 
Ik ga naar Griekenland met de camper en vertrekpunt is Amsterdam. Ik was voordien drie maanden op vakantie al geweest, toen ik bij vrienden langs ging. Ze vertelden mij dat ze net uit Mexico terug waren en kreeg ik in geuren en kleuren hun strand escapades te horen. Ze hadden bezoek van een jongeman, die ik weleens eerder had ontmoet en vertelde: ik ga binnenkort met de camper naar Griekenland! Ik keek hem aan en zei: Ik ben daar nog nooit geweest, kan ik met je meereizen, dan stap ik onderweg wel ergens uit. Eigenlijk moet ik een baan gaan zoeken maar ik zou het erg leuk vinden om Griekenland eens te zien en met een auto door al die landen te reizen.
 
Zo is het ook gegaan. Ik was zo goed als door mijn geld heen maar kon nog wel eten en drinken meebetalen, zeker geen benzine. Het was goed al werd vooraf afgesproken dat we elkaar de ruimte gaven. Prima. Zo’n afspraak is altijd goed voor mij. Vervolgens duwde hij een cassette in het dashboard en kwamen de klanken al:
 
I wanna fly like an eagle
To the sea
Fly like an eagle, let my spirit carry me
I want to fly like an eagle
‘Til I’m free
 
Zo is de hele vakantie geweest en we parkeerden de camper gewoon ergens langs de weg. Of op een camping in Griekenland waarbij de beheerder meteen een glaasje ouzo had ingeschonken. De beelden van de Adriatische Zee zijn me nog het meest bijgebleven. Je rijdt over een smalle kustweg langs een hoge bergrand, door tunnels, de zee ligt in de diepte. Vrachtwagens die langzaam reden gaven met een signaal aan, arm uit de cabine, dat je veilig kon inhalen. Inhalen was altijd gevaarlijk vanwege al die bochten in de weg. Het was een geweldige vakantie en ik zou hem zo wel weer over willen doen, met jou. Als jij ook zin hebt in vakantie.
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s