Kostandin Kristoforidhi

200px-Kostandin_Kristoforidhi

Kostandin Kristoforidhi (1827 – 1895)

Lexues dhe studiues i shquar i gjuhës shqipe, veprimtar i Rilindjes Kombëtare, i arsimit dhe i kulturës. Lindi në Elbasan, ndoqi nga viti 1847 gjimnazin Zosimea të Janinës, ku ndihmoi J. G. Hanin për të studiuar shqipen e për të hartuar një fjalor shqip-gjermanisht. Shkoi në Stamboll më 1857 dhe për të treguar nevojën e një pune të re me përkthimet shqipe hartoi një Memorandum për gjuhën shqipe. Qëndroi në Maltë deri më 1860 në një seminar protestant, ku ndërkohë përfundoi përkthimin e Dhjatës së re toskërisht e gegërisht. Paraqiti disa nga idetë e rilindësve për njësinë e Shqipërisë autonome, për lashtësinë e virtytet e shqiptarëve, si edhe gjendjen e arsimit e të dialekteve të shqipes në punimin Shënime mbi Shqipërinë, gjuha dhe përkthimi i shkrimeve të shenjta (1860). U vendos mësues në Tunis deri më 1865, kur hyri në marrëdhënie me përfaqësuesin e Shoqërisë Biblike të Londrës në Stamboll. Botoi më 1866 përtkhimin e parë gegërisht Katër Ungjijtë dhe punët e Apostujve dhe vijoi për shumë vjet përkthimet: Psallmet (1868 toskërisht, 1869 gegërisht),Dhjata e re (gegërisht 1869, toskërisht 1879), Të bërët dhe të dalët (toskërisht 1880), Nomi i dytë (toskërisht 1882) Fjalët e urta të Solomonit dhe Vivla e Isaisë (toskërisht 1884). Ka lënë dorëshkrim Krijesa dhe të dalët gegërisht, si edhe disa shkrime të tjera që nuk janë gjetur. Udhëtoi disa herë nëpër Shqipëri që nga viti 1870 për të mbledhur fjalë e shprehje nga goja e popullit, për të përhapur librat e vet dhe për t’u mësuar bashkatdhetarëve shqipen letrare. Shoqëria Biblike i ndërpreu marrëdhëniet me të më 1874 pa paralajmërim, sepse u vërtetua që ai nuk besonte në frymëzimin hyjnor të Biblës. U detyrua të shiste dru e qymyr e të hapte një pijetore në Tiranë, por jepte fshehurazi mësime të shqipes. U vendos përfundimisht më 1884 në Elbasan, ku vijoi të jepte shqipen fshehurazi derisa vdiq.

Veprimtaria e tij themelore ishte në dy fusha të lidhura ngushtë: për gjuhën dhe për shkollën shqipe. Botoi më 1867 Abetaren gegërisht, më 1868 toskërisht dhe libra të vegjël për nxënësit. Bashkë me atdhetarë të tjerë mori pjesë në Komisionin për alfabetin e për arsimin më 1867 në Stamboll dhe i vazhdoi më pas përpjekjet e përbashkëta për alfabetin. U përpoq me Hasan Tahsinin e të tjerë të ngrinte shkollën shqipe. Idetë më të rendësishme i ka shprehur në një letër drejtuar Nikolla Naços më 1888.

Vepra themelore e Kostandin Kristoforidhit, për të cilën punoi gjithë jetën, është Fjalori i gjuhës shqipe. Më 1882 botoi Gramatikën e gjuhës shqipe sipas dialektit toskë; ka lënë edhe disa dorëshkrime me shënime gjuhësore. Përkrahte teorinë për prejardhjen pellazge të shqipes. Nxori në dritë vlera të shumta të visareve të gjuhës së popullit, dha ndihmesë të veçantë për pastërtinë e gjuhës dhe dëshmoi se dialektet e shqipes nuk kishin dallime të mëdha. Me lëvrimin që i bëri gjuhës shqipe në përkthimet e në veprat e tjera ndihmoi për themelimin e gjuhës letrare kombëtare. Provoi prozën me tregimin e shkurtër Gjahu i malësorëve.Hieja e Tomorit (botuar më 1902). Punoi për një sistem arsimor kombëtar, të mbështetur në një pedagogji e didaktikë përparimtare demokratike.

Në pikëpamjet politiko-shoqërore Kostandin Kristoforidhi ishte iluminist demokrat. Si rrugë kryesore shihte zgjimin kombëtar nëpërmjet shkollës e kulturës dhe gjuhën amtare e shihte si mjetin më të rëndësishëm për përparimin kombëtar. Ishte ndër përfaqësuesit e parë që u bënë shprehësit ideorë të lëvizjes kombëtare dhe bëri përpjekje për ta vënë në jetë programin e rilindësve në fushën e kulturës e të arsimit. Ai vdiq në vitin 1895.

Gjahu i Malsorve.Hieja e Tomorit

Tregimin Gjahu i Malsorve.Hieja e Tomorit Konstandin Kristoforidhi e shkroj më 1884. Nga botimi i parë i variantit toskërisht, më 1902,nëpër ribotimet e tjera që ka organe të ndryshme letrare,vetëm 1950 u butua në një vëllim të dy vriantet,gegërisht dhe toskërisht me tekstin pranë e pranë,që bën të mundshëm një lexim më të afërt të të dy varianteve(që të behej afërimi sa me i madh i gjuhes shqipe).

Nga Enciklopedia e Lirë

Kostandin Kristoforidhi (born Kostandin Nelko’) (1826–1895) was an Albanian translator and scholar. He is mostly known for having translated into Albanian the New Testament for the first time in the gheg Albanian dialect in 1872. He also provided a translation in tosk Albanian in 1879 thereby improving the 1823 tosk version of Vangjel Meksi. By providing translation in both dialects, he has the merit of founding the basis of the unification of both dialects into a national language.

He was born in Elbasan and from 1847 studied at the Zosimea Greek college in Ioannina, where he helped Johann Georg von Hahnlearn Albanian and write a German-Albanian dictionary.

He went to Istanbul in 1857, and drafted a Memorandum for the Albanian language. He stayed in Malta until 1860 in a Protestantseminary, finishing the translation of The New Testament in the Tosk and Gheg dialects. He was helped by Nikolla Serreqi fromShkodër with the Gheg version of the Testament. Nikolla Serreqi was also the propulsor for the use of the Latin alphabet, which had already been used by the early writers of the Albanian literature and Kristoforidhi embraced the idea of a Latin alphabet.

He went to Tunis, where he worked as a teacher until 1865, when a representant of the British and Foreign Bible Society contracted him to work for the company to produce Bible translations into Albanian. He published in 1866 the first Gheg translation of the fourGospels and the Acts of the Apostles; for the many years to come, he continued his work, publishing in the Tosk and Gheg dialectsThe Psalms (1868, 1869); The New Testament (1879, 1869), Genesis and Exodus (Tosk, 1880); Deuteronomy (Tosk, 1882); The Proverbs and the Book of Isaiah (Tosk, 1884).

His most important work, The Dictionary of the Albanian Language (GreekΛεξικόν της Αλβανικής Γλώσσης) – (AlbanianFjalori i Gjuhës Shqipe), was published in AthensGreece, in 1904, 25 years after it had been drafted by Kristoforidhi and after his death. It was written in Greek.

Istoria e shkronjësë shënjtëruarë. (1872)

  • Λεξικὸν τῆς ἀλβανικῆς γλώσσης Lexikon tēs albanikēs glōssēs (Greek-Albanian Dictionary)
  • Γραμματική τῆς γλώσσης κατὰ τὴν τοσκικὴν διάλεκτον Grammatikē tēs glossēs kata tēn toskikēn dialekton (1882)
  • Abetare. (ABC-Primer, Gheg 1867, Tosk 1868)

From Wikipedia, the free encyclopedia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s