Twinkle in the Eyes ( Błysk oczu ) – Eliza Segiet / Translated by Artur Komoter

Poem by Eliza Segiet
 
 
Twinkle in the Eyes
 
When with a chilled drink in hand,
they admire the black land,
and the sight of the creviced earth
completes their needs.
 
At the same time
emaciated,
covered with flies,
children are fighting for life.
 
And they are already there.
In the midst of ubiquitous poverty,
they see the magic of light,
and only later the twinkle in the eyes
of beautiful African women.
 
They have been in the same place for years,
the same needs and constant lack of water.
So little
and not so little
to be able to live.
 
 
Błysk oczu
 
Kiedy ze schłodzonym napojem w dłoni,
podziwiają czarny ląd,
a widok spękanej ziemi
dopełnia ich potrzeby.
 
W tym samym czasie
wychudzone,
oblepione muchami, dzieci walczą o życie.
 
A oni już tam są.
Pośród wszechobecnej biedy
widzą magię światła,
dopiero później błysk oczu
pięknych afrykańskich kobiet.
 
One od lat w tym samym miejscu,
te same potrzeby i ciągły brak wody.
Tak niewiele
i tak wiele,
by móc żyć.
 
Translated by Artur Komoter
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s