TRUNG DUNG ( The Doctrine Of The Mean “Chung Yung” ) / Poem by Abahn Leth

Poem by Abahn Leth

 

TRUNG DUNG 
The Doctrine Of The Mean “Chung Yung” 
Thơ : Abahn Leth (LÊ THÀNH BÁ)

Ngược thời gian trầm hùng là lặng lẽ
Thiên Chúa tạo địa đàng sau sáng thế
Lý Adam không thể thiếu Eva
Lẽ dương sinh mầu nhiệm có âm hòa

Cả vạn vật có cùng chung quy luật
Bao học thuyết , thuyết nào không khinh xuất?
Muốn giúp đời an định bớt cơ ngơi
Vũ điệu Trung Dung ai lạc bước rồi !

Không gượng khéo sẽ mất đà lỗi nhịp
Em hẳn thấy con tằm chưa hóa kiếp
Vẫn nhả tơ cho tà áo em bay
Ta vẫn là vị hoàng tử hăng say

Xin quỳ xuống hôn bàn tay công chúa.
Em đã muốn ta tìm về đất hứa?
Như con chiên thành khẩn tiếng kinh cầu.
Đất hứa nào ngoài tình nghĩa thâm sâu?

Tình nghĩa đó trọn đời không thể mất.
Tình không thể thiếu công danh vật chất
Nhưng thế nào trong ánh mắt giai nhân?
Ôi giai nhân ! Hỡi giai nhân ! Giai nhân !

Tình trong sáng cho ái ân cao thượng.
Đảo thần tiên thuyền tình ta định hướng,
Cùng về đâu – trước nhất cuộc đời này !
Tạo địa đàng bắng khối óc bàn tay,
Cùng dâng hiến, tin yêu và hướng thượng.

 

THE DOCTRINE OF THE MEAN ”CHUNG YUNG”

Going back in time,strongly and quietly in motion
Eden was created by God after Creation.
Eva’s indispensable reason for Adam, the man’s earliest ancestor.
Perhaps the mystery of birth sounds positive tenor.

Everything has the same rules,being silent.
Many a doctrine, what theory does not imprudent?
Wanting to help man calm lifetime of all promises
Doctrine of the Mean,Chung Yung,without tease.

you are out of steps; you don’t make effort 
you’ll lose your rhythm if you hold the fort
You must have seen silkworms before their death
they still make golden silk till last breath.

for your flying long dress,I, a passionate prince
have been your special friend ever since
would kneel for kissing my princess’ hand 
As clear as day, you wanted me to find the promised land

like a sheep in hander in my sincere prayer
except profound gratitude which promised land would be better?
Gratitude for life, a longing for happiness can not be lost.
Material condition and fame are essential for love at any cost?

But how it is sosto-nuto in nymph’s eyes?
O beautiful woman! We should never live a lie 
Pure love for the noble sex might be in tie-in
To the Fairy Island I navigate. Don’t make up a din.

Where would we come into our own. First of all, this life
Creating Eden by hands and minds,I’ll take you to wife
With dedication, true love and upward decency…

All rights reserved.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s