Dichter van het Jaar / Poet of the Year 2018 (volgens mij / according to me) – Frans Budé / Hannie Rouweler

Dichter van het Jaar / Poet of the Year 2018 (volgens mij / according to me) – Frans Budé

Met de dit jaar verschenen dichtbundel “Zoveel nabijheid” ontvangt de dichter Frans Budé hierbij digitaal het Groot Kruisteken van de Orde van Dichters van de Laaglanden. Op de medaille is aan de voorzijde een dichter te zien aan een schrijftafel in Maastricht, met op de achtergrond het Wapenschild van de Stad. Op de achterzijde is de afbeelding te zien van een oude munt uit de Romeinse tijd.

De dichter Frans Budé heeft een geweldig oeuvre bij elkaar geschreven. Alles lijkt te stromen tussen oud, en nieuw. Ik plaats hem in de traditie, zoals elke goede poëzie meestal is.

Op de achtergrond hoor ik stemmen van Rilke, van enkele Russische dichters. Van een wereld die voorbij lijkt te zijn, omdat de geschiedenis en de tijd haar heeft ingehaald.

Maar niets is minder waar. De gedichten laten zich goed lezen in deze tijd, en zijn als een baken van bezinning en reflectie op woelige baren.

Hierbij ontvangt de dichter de bovenvermelde medaille tegelijk met de Oorkonde Dichter van het jaar, vanwege ZOVEEL NABIJHEID, ongeveer 130 blz., verschenen bij Uitgeverij Meulenhoff, Amsterdam, 2018. Universele poëzie.

We wensen de dichter een fijne en vrolijke dag met veel kleuren, veel uitzicht, en bestendigheid.

Namens het comité van ongeorganiseerde poëten

(los lopende dichters in het vrije veld) –

in en rondom de Gerrit Achterberg stad Leusden,

 

Hannie Rouweler

With the poetry book “So much proximity” (Zoveel nabijheid) published this year, the poet Frans Budé will receive digital the Great Cross Sign of the Order of Poets of the Lowlands. On the medal you can see a poet at the front at a writing table in Maastricht (South Holland) with the Coat of Arms of the City in the background. On the back is the image of an old coin from Roman times.

The poet Frans Budé has written a great oeuvre altogether. Everything seems to flow between old and new. I place him in the tradition, as every good poetry usually is.
In the background I hear voices from Rilke, from some Russian poets. From a world that seems to be passed by, because history and time have overtaken it.
But nothing is less true. The poems are very well to be read in this present time, and are like a beacon of reflection on turbulent waves and surfs.

The poet receives the above-mentioned medal at the same time as the Charter Poet of the year, because of SO MUCH PROXIMITY (Zoveel nabijheid), approximately 130 pages, published by Uitgeverij Meulenhoff, Amsterdam, 2018. Universal poetry.

We wish the poet a nice and cheerful day with lots of colours, a broad view, and durability.

On behalf of the committee of unorganized poets
(loosely running poets in the free field)  –
in and around the Gerrit Achterberg city of Leusden,

greetings from the Two streams land, with Dutch Tulips,
Hannie Rouweler

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s