JUST SEND THEM AWAY (STUUR ZE GEWOON WEG) / Poem by Hannie Rouweler

Poem by Hannie Rouweler
 
 
JUST SEND THEM AWAY
 
You could send a psychiatrist away
why would you need that man or woman
if you can also talk to a neighbour
if you meet someone who carries your shopping bags
if you cross the street with traffic lights
if you find a thematic good book in the bookstore
just send them away those psychiatrists with their enormous hourly rates
 
you don’t need them
they need you
 
they need you as a mirror of their own ego
and rinsing diagnoses from their studies
since it is known
that most people have multiple syndromes and therefore also
multiple diagnoses are needed
conversations aren’t really enough.
 
Just send them away all those psychiatrists with their patient voice-
pending attitude in a chair in front of you,
their attentive eyes and fingers that write something down quickly.
Write a referral letter for them to their own doctor
so they get feedback from a professional who doesn’t shake hands
with routine, automatically, pointing you a chair, releases your hand.
 
 
 
STUUR ZE GEWOON WEG
 
Een psychiater kun je best wegsturen
waarom zou je die man of vrouw nog nodig hebben
als je ook met een buurvrouw kunt praten
als je iemand ontmoet die jouw tassen draagt
als je de overkant van de straat vindt gewoon met verkeerslichten
als je een thematisch goed boek vindt in de winkel
stuur ze maar weg die psychiaters met hun hoge uurtarieven
 
zij hebben jou nodig
jij hen niet
 
ze hebben jou nodig als spiegel van hun eigen ego
en wegspoelende diagnoses van hun studies
sinds ze ontdekten
dat de meeste mensen meervoudige ziektebeelden en dus ook
meervoudige diagnoses nodig hebben
gesprekken zijn echt niet genoeg.
 
Stuur ze weg al die psychiaters met hun geduldige stem
afwachtende houding in een stoel tegenover jou,
hun aandachtige ogen en vingers die snel iets noteren.
Schrijf een verwijsbriefje voor ze naar hun eigen arts
zodat ze feedback krijgen van een professional die niet op routine
een hand schudt, jou een stoel wijst, jouw hand weer loslaat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s