NOTHING WORKS HERE (DOET HET HIER) / Poem by Hannie Rouweler

 
Poem by Hannie Rouweler
 
 
NOTHING WORKS HERE
 
A new laptop you are happy when
the old one is replaced and you unpack the box.
Help! you can’t open the laptop! With a coin
something moves in the valve but it will not open.
Called the helpdesk, you get a menu choice
and must enter a certain number for support.
No, says the young man, you shouldn’t use a screwdriver
to try to lift the valve. Try on the side.
Sure enough, it flies up and I see the keyboard.
 
The end of the conversation. Now connect everything to the internet.
That goes via WiFi, rabbit has chewed wires.
Yes, I am getting a connection. But suddenly the internet falls out
and both the old and new laptop don’t work at all.
 
I swallow some words and my grandson looks with excitement
what I do. “Sometimes it helps to pull out all the plugs”
I explain to him. I wait a minute and plug everything in
back into the sockets. It takes a while.
Everything that stopped working is suddenly active
and all the flashing lights are back on as usual.
 
 
 
NIETS DOET HET HIER
 
Een nieuwe laptop je bent blij als
de oude wordt vervangen en je pakt de doos uit.
Help je krijgt de laptop niet open! Met een munt
krijg je beweging in de klep hij gaat niet open.
De helpdesk gebeld, je krijgt een menukeuze
en moet een nummer intikken voor ondersteuning.
Nee, zegt de jongeman, u moet niet met een schroevendraaier
proberen de klep omhoog te krijgen. Probeer eens aan de zijkant.
En ja hoor, hij vliegt omhoog en ik zie het toetsenbord.
 
Einde gesprek. Nu de boel nog aansluiten op internet.
Dat gaat via Wifi, konijn heeft draden doorgeknaagd.
Ja, ik krijg verbinding. Maar ineens valt internet uit en doet
de oude en nieuwe laptop het niet.
 
Ik slik wat woorden door en mijn kleinzoon kijkt met spanning
wat ik doe. “Soms helpt het om alle stekkers eruit te trekken”
leg ik hem uit. Ik wacht een minuut en stop alle stekkers
weer terug in de stopcontacten. Het duurt een tijdje.
Alles wat het niet meer deed, doet het ineens,
en alle flikkerende lampjes branden weer gewoon als altijd.
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s