VETËM ITAKA MBETET / Poezi nga Bardhyl Londo

 
Poezi nga Bardhyl Londo
 
 
VETËM ITAKA MBETET
 
Kanë ndërruar anijet. S’ janë më si të Odiseut.
Kanë ndërruar dashuritë. S’ janë më si
të Manelaut.
Gratë ndyshe janë. S’ i ngjajnë më Helenës.
Dhe prapë do të ndërrojnë në shekujt
parparendës.
Vetëm Itaka mbetet.
Itaka te fëmija, Itaka te gjeniu
ajo, e përjetshmia,
ëndërra,
dashuria,
jeta,
vdekja:
Itaka-vetë njeriu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s