About the American artist Jeff Koons (Over de Amerikaanse kunstenaar Jeff Koons) / By: Hannie Rouweler

 
Hannie Rouweler
 
 
About the American artist Jeff Koons
 
With half an eye I recently watched a TV program in which Jeff Koons was interviewed by a Dutch TV journalist as a kind of Hearing Lecture with students; I think art academy students because of the questions that were allowed to be asked afterwards. The name alone immediately rings bells, if only because of the pig, which was bought by a museum in Amsterdam a very long time ago.
 
To my surprise I see a good looking man with happy eyes. He has a message with all his works, that’s clear, in addition, he is well aware of modern art and mentions Picasso, among others, made the effort to meet Salvador Dali in New York, when Koons himself was still a student. The Spanish painter has received him in his hotel. It must have been during the period that Dali stayed in the USA as a refugee, because of the second world war, as I saw his ‘murals’ in the nicely named city of St Petersburg, which can be seen on the west coast of Florida in the Dali Museum where wall-high works by him are exhibited.
 
In the meantime, the sky-high amounts paid for the works of Jeff Koons are spinning around my ears, and I estimate that the man will be a multi-billionaire, especially when I saw the images of his factory, where more than fifty people are working on finishing all his artworks under construction. An average artist employs not only students but also a whole bunch of workmen who make the moulds, make sure that the product of mental creativity is ready for departure to some museum, public space, private collector.
 
I find it striking that his works radiate an optimism, a cheerfulness, which you cannot deny. Also a revelation because he does not shy away from every theme, even eroticism, in all its openness and bliss. Jeff Koons has a dream, had a dream, an idea that he managed to transform into art for everyone. I am curious about the number of houses and villas he will undoubtedly own. At the same time, I think of all those struggling artists, also in previous centuries, who did not know where to get their meal the next day.
 
 
Over de Amerikaanse kunstenaar Jeff Koons
 
Met een half oog keek ik onlangs naar een tv programma waarbij Jeff Koons door een Nederlandse TV journalist werd geïnterviewd als een soort hoorcollege met studenten; ik denk studenten van een kunstacademie vanwege de vragen die daarna gesteld mochten worden. Alleen al die naam doet meteen bellen rinkelen al was het maar vanwege het varken, dat heel erg lang geleden door een museum in Amsterdam werd aangekocht.
 
Tot mijn verbazing zie ik een goed ogende man met blijde ogen. Hij heeft een boodschap met al zijn werken, dat is duidelijk, daarnaast is hij goed op de hoogte van de moderne kunst en noemt o.a. Picasso, heeft zelf eens moeite gedaan om Salvador Dali te ontmoeten in New York toen Koons zelf nog student was. De Spaanse kunstschilder heeft hem daarvoor ontvangen in zijn hotel. Het moet in de periode geweest zijn dat Dali in USA verbleef als vluchteling, vanwege de tweede wereldoorlog, doordat ik zijn ‘murals’ heb gezien in de veelzeggende stad St Petersburg, die aan de westkust van Florida te zien zijn in het Dali Museum waar murenhoge werken van hem zijn tentoongesteld.
 
Intussen duizelen de torenhoge bedragen om mijn oren die vandaag de dag worden betaald voor de werken van Jeff Koons, en los uit mijn hoofd schat ik dat de man meervoudig miljardair zal zijn, zeker toen ik de beelden zag van zijn fabriek, waar ruim vijftig mensen aan het werk zijn voor de afwerking van al zijn kunstwerken in aanbouw. Een beetje kunstenaar heeft niet alleen leerlingen in dienst maar ook een hele rits aan werklui die de mallen maken, ervoor zorgen dat het product van geestelijke creativiteit klaar is voor vertrek naar een of ander museum, openbare ruimte, privéverzamelaar.
 
Opvallend vind ik dat zijn werken een optimisme uitstralen, een vrolijkheid, waar je niet onderuit kunt. Ook een openbaring omdat hij elk thema, ook de erotiek, niet schuwt in al zijn openbaarheid en zaligheid. Jeff Koons heeft een droom, had een droom, een idee die hij wist om te vormen tot kunst voor iedereen. Ik ben benieuwd naar het aantal huizen en villa’s die hij ongetwijfeld zal bezitten. Tegelijkertijd denk ik aan al die ploeterende kunstenaars, ook in voorgaande eeuwen, die niet wisten waar ze de volgende dag hun maaltijd konden halen.
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s