Transcending Definitions (Vəsfin ucalığı) – Poem by Scott Thomas OUTLAR (US, GEORGIA, ATLANTA) / Translated into Azerbaijani : Mesme Ismayilova Aliyulla qizi

 
Poem by Scott Thomas OUTLAR (US, GEORGIA, ATLANTA)
 
 
Transcending Definitions
 
Art is not an institution…
It is an inner fire Born out of those.
Born out of those
Whose eyes pierce deeply
Into hidden burning beauty.
 
Art is not a class taught by Academia…
It is a holy vibration
Pulsing through the veins
Of those who sense the truth
Of this world’s perfect purity.
 
Art is not a transaction…
It is a soulful expression
That has no choice
But to be released
As a reflection of the Source.
 
Art is not a sales pitch…
It is an intense emotion
Coupled with a vision
Of crystalline transcendence
That ruptures open new dimensions.
 
Art is not yet ready for the grave…
It is a raging protest
Against the mortal flesh
That sings the sweetest melody
About overcoming life’s suffering.
 
 
Vəsfin ucalığı
 
Sənət bir qurum deyil …
İçdə yanan gizli gözəllikdən…
Gözlərin dərinliyində alovlanan
Yaranan…
Atəşdən doğulandır…
 
Sənət … öyrətdilən bir mövzu deyil …
Damarlarda döyünən,
Həqiqəti duyandan…
Saflığı hiss edəndən…
Müqəddəs bir titrəyişdir.
 
Sənət bir sövdə deyil …
Bu … seçimi olmayan,
yox olmayan çeşmənin ,
Azad olan…
Ruhi bir ifadədir
 
Sənət bir satılıq hiss deyil …
Baxışlarla qoşalaşıb…
Billur yüksəkliklərə …
yol açan…
Güclü bir duyğudur…bu
 
Sənət … hələ ölümlə görüşən deyil …
Bu qəzəbli bir etirazdır…
Fani vicuda qarşı,
Həyat əzablarını dəf etmək ücün
Ən şirin ifalı bir nəğmədir o !!!
 
 
 
 
Translated into Azerbaijani : Mesme Ismayilova Aliyulla qizi
Doctor Philosophy on Philology
Azerbaijan State Pedagogical University.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s