Flemish cemetery (All Souls’ Day) –   Vlaams kerkhof (Allerzielen) / Poem by Hannie Rouweler

 
Poem by Hannie Rouweler
 
 
Flemish cemetery
(All Souls’ Day)
 
In my mind I shuffle over the gravel again
spread on paths in long rows of the graveyard
that I visited in Flanders several times, in November.
There are flowers on graves everywhere
 
often laid down many days earlier in fond memory
of parents, relatives or loved ones to honor them
in silence. Sometimes you only see one person
lost in thought, a group together
that tells stories, shifts a wreath of flowers again.
 
Today my mind goes back to graveyards
in Flanders. Everyone feels the togetherness in shared
sorrow, each brings his own thoughts differently
in words, approaching and leaving the same gates.
 
 
Vlaams kerkhof
(Allerzielen)
 
In gedachten schuifel ik weer over het grind
dat op de paden ligt in lange rijen van het kerkhof
dat ik enkele keren, in november,
in Vlaanderen bezocht. Overal liggen bloemen op graven
 
vaak al dagen eerder neergelegd door wie
in dierbare herinnering zijn ouders, familieleden of geliefden
in stilzwijgen wil eren. Soms zie je slechts een persoon
in gedachten verzonken, een groepje bij elkaar
dat verhalen vertelt, nog eens een bloemenkrans verlegt.
 
Vandaag gaan mijn gedachten terug naar kerkhoven
in Vlaanderen. Ieder voelt het samenzijn in gedeelde
smart, ieder brengt zijn eigen gedachten anders
onder woorden, nadert en verlaat dezelfde poorten.
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s