TO SE DESI SAMO JEDNOM / Marija Najthefer Popov

 
Marija Najthefer Popov
 
 
TO SE DESI SAMO JEDNOM
 
Sećam se
(možda ne godine
ni da li je bilo
s jeseni ili proleća)
znam sigurno
da je zrela kopriva
žarila moja bedra
i tabane bose
rosa jutarnja
ka Suncu prelamala
uzdahe iznemogle
na travi trag krvavi
šakama tvojim
moje jedre grudi
plovile
negde su umorno
pevali cigani
moja nevinost
uz vetar odletala
ludovali mahniti
jahali strasti
uzavreli
čipkane paučine kidali
svilu tkali
rumenu devojačku
dušu oduzimali
a svirali cigani
djavolu davali
dušu poganu
u telu nevinu
do kasne zore
život novi istkali
od kapi krvi
devojačke
Samo jedanput
izlivenu
Sećam se
Ma i dana i sata
i godine
Od krvi i mesa
dobih medalju
….
Od devojke stvorismo ženu
u meni
Sećam se
žarile su koprive
i svirali su cigani
jutarnje iznemoglo
 
marijanajtheferpopov@

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s