Ermira Çela (Albania -USA)

 
Ermira Çela (Albania -USA)
 
Ermira Çela was born on November 8th 1958, in Elbasan (Albania). Has finished primary and secondary school in her birth town and the High school “Dhaskal Todhri” as well. Was very fond of literature and languages, especially in poetry. Since she was a teenager ,starting in the literay circles near school and the pioneer house, created and recited poetry and prose. Speaks several foreign languages , as English, Greek, Italian, Russian, French and broken Turkish. She uses these languages as a translator, especially in poetry.
After the 90′ emigrated first in Greece (for couple of years) and later in England (about a decade and a half), where finished the studies of English language and History at Bromley College(of London). Has taught in primary schools . Also has done private teaching, Albanian and English language for Albanian kids (and still does).
Has been active in social and literary activities in London. Has written and still is writing poems, that have been published in the Albanian press, as well in the Anthology “Leave me a bit of birthland” publicated in London. Has received a lot in the field of translation, especially of well-known author Iliriana Sulkuqi’s works.
Few of her publicated works:
* MY HOME TOWN – (Graphic -poetic album, author Iliriana Sulkuqi and Fatbardh Marku)
* FOREVER A VOICE OF MY COUNTRY -(Albanian – English poetic anthology, author Iliriana Sulkuqi)
* WORDS FOR TOMORROW – (Albanian- English poetic volume,
author Iliriana Sulkuqi)
* TO OPEN THE CLOSED TIME – author Robert Martiko
* WOMAN- Poem by Sotiris Stavraqis(one of poems in social media)
* FROM KOLEC P. TRABOINI (translations of poems )
Also many poems from different authors in the social media.
Is in preparation for publishing a poetic volume.
 
 
***
 
Ermira Çela ka lindur ne Elbasan më 08.11.1958. Ka mbaruar shkollën fillore dhe 8- vjeçare ne qytetin e lindjes, si dhe gjimnazin “Dhaskal Todhri”. Është shumë e dhënë pas letërsisë sidomos poezisë. Që në adoleshencë ka marrë pjesë në rrethet letrare pranë shkollës dhe në Shtëpinë e pionerit , si krijuese dhe recituese. Zotëron disa gjuhë të huaja si: anglisht, greqisht, italisht, rusisht etj. nga të cilat bën shpesh në përkthime, sidomos në poezi.
Mbas viteve 90′ emigroi në fillim në Greqi (për afro dy vjet) dhe më pas në Angli (për afro një dekadë e gjysëm), ku u shkollua në Bromley College për gjuhë dhe histori angleze. Ka dhënë mësim në shkolla fillore, si dhe mësime private në shqip dhe anglisht për fëmijët shqiptarë, dhe vazhdon akoma.
Ka qenë aktive në rrethet sociale dhe letrare në Londër. Ka shkruar artikuj dhe poezi të ndryshme të botuara në shtypin shqiptar, si dhe në Antologjinë “Lermëni pak atdhe” botuar në Shqipëri dhe publikuar në Londër. Është aktivizuar shumë në fushën e përkthimeve, sidomos për autoren e njohur Iliriana Sulkuqi. Po pregatit një vëllim poetik për botim.
Disa nga punët e përkthyera:
* QYTETI IM – Antologji Poetiko- Grafike me autorë Iliriana Sulkuqi dhe Fatbardh Marku,
* GJITHNJË ZË I VENDIT TIM – Antologji poetike nga Iliriana Sulkuqi,
* FJALË PER NESËR – Vëllim poetik nga Iliriana Sulkuqi,
* TE HAPËSH KOHËN E MBYLLUR – nga Robert Martiko,
* GRUA – poezi nga Sotiris Stavraqis (përkthyer nga greqishtja në rrjetet sociale),
* Nga KOLEC P. TRABOINI (përkthime poezish).
* Është në pregatitje të vëllimit të saj poetik me përmbledhje.
 
 
WITHOUT TITLE
 
We became human
only then ,
when the deads we began
to cover with earth …
 
citizens we became when ,
in the air
we threw the word
instead the stone ,
towards one
who badly loughed on us …
 
but evils , when ,
when we became
and why !?…
 
 
PA TITULL
 
Njerëz u bëmë
vetëm atëherë,
kur të vdekurit
filluam ti mbulojmë me dhe …
 
Qytetarë u bëmë kur në ajër,
hodhëm fjalën
dhe jo gurin
drejt atij, që keq u soll me ne…
 
po dreqër kur ,
kur u bëmë dhe pse !?…
 
 
IN BALLS OF ART
 
Do not invite me in balls of arts,
With classic music and fancy dressers.
Don’t ask for me in halls and crowds,
Among musicians and ballet dancers.
 
Woods in lush greenery I accost
The wild winter and the Spring bliss,
Where zephyr meets the wintry frost
And twilight winds will lightly kiss.
 
In balls of arts you never invite me
heavy makeup is not my choice,
I’m better off at my neighbor’s balcony
Listening to her soft and tender voice.
 
In balls of arts never ask for me!
 
 
NË MBRËMJE ARTI
 
Në mbrëmje arti mos më ftoni,
Me muzikë klasi dhe veshje shik.
Nëpër sallone mos më kërkoni,
Me balerina edhe artistë.
 
Unë pëlqej pyjet gjelbërimin,
Dimrin e egër dhe pranverën,
Ku flladi dashurohet me thëllimin
Dhe muzgu lehtë puthet me erën.
 
Në mbrëmje arti mos më ftoni
Plot me fasada dhe sy të lyer,
Jam mirë me fqinjën tek ballkoni
Dhe zërin e saj pak të kursyer.
 
Në mbrëmje arti mos më kërkoni!
 
 
AUTUMN IN MY GARDEN
 
With the scarf throun on my shoulders,
slowly
push the door of my garden.
Over dried leaves tread, over dusk,
the steps throw on sadness.
 
Smoky trunks revolve around me,
like drunken men
walking
in the darkness;
men that swaying walk
who their path wittingly have lost.
 
The trees were striped without noise,
their leaves have sent faraway,
the garden’s birds
together with others
are fled in exile, long way!
 
I turn the shoulders
from this numb dusk,
to go far from this late hour,
crackling close the door of garden ,
as we close an forgotten story.
 
 
VJESHTË NË KOPSHTIN TIM
 
Me shallin hedhur krahëve,
ngadalë,
shtyj derën e kopshtit tim.
Mbi gethe të thara shkel, mbi muzg ,
hapat i hedh mbi trishtim.
 
Rrotull
më sillen trungje të nxirë,
si burra të dehur
që ecin n’errësirë ,
burra që ecin duke u lëkundur,
që rrugën e tyre
me dashje kanë humbur.
 
Pemët qenkan zhveshur pa u ndjerë ,
gjethet
paskan nisur në rrugët pa kthim,
zogjtë e kopshtit, bashkë me zogj të tjerë ,
paskan fluturuar tutje në mërgim!
 
Kthej krahët
nga ky muzg i mpirë ,
të largohem nga kjo orë e vonuar ,
derën e kopshtit mbyll me kërcëllimë ,
siç mbyllim një histori të harruar.
 
 
THE POET
 
This silent man
who smile slowly
who walks alone in street ,
with woolly scarf throwing on shoulder
over the old, uncoloured coat,
Poet, he is , for sure
I thought instantly…!
This man,
who greets smiling
with hair sparkling by legends,
with his look as fairy tale,
Poet he is, I thought,
for sure!
But the muse where it is ?
Where the muse he hides?
Because his life seems so empty
slowly ,
is passing by
with his loneliness.
This man who looks so special,
so silent,
so quiet,
Poet, he is, yes for sure !!
 
 
POETI
 
Ky burrë i heshtur
që buzëqesh ngadalë
që ecën rrugës në vetmi,
me shall të leshtë
pas shpine hedhur fluturim
mbi pallton e pangjyrë, të ngrënë, të rjepur,
poet patjetër,
do jetë ,mendova unë !…
Ky burrë
që përshëndet pak buzëqeshur,
me flokët si spërkatur me legjenda,
me pamje si në kreshpërim,
poet
do jetë mendova unë!
Ka zgjedhur të jetojë me poezinë!
Po muzën,
ku ta ketë të fshehur vallë?
Se krejt të zbrazur e ka jetën ,
shëtit ngadalë,
përkrahu me vetminë.
Ky burrë kaq i veçantë
dhe kaq i heshtur,
po, po, poet,
poet do jetë patjetër !
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s