Shtëpia Botuese “ADA” publikon vëllimin poetik “NËPËR VALË MALLI…” të autorit Basir Bushkashi

 
Shtëpia Botuese “ADA” publikon vëllimin poetik “NËPËR VALË MALLI…” të autorit Basir Bushkashi
 
 
Titulli: NËPËR VALË MALLI…
Autor: Basir Bushkashi
Redaktor: Kujtim Stana
Recensent: Gegë Tusha
Kopertina: Agron Sejamini
Arti grafik: Artan Kurti
© Të gjitha të drejtat janë të autorit
ISBN: 978-9928-362-24-7
Tirazhi: 200 kopje
 
Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall. 32 Ap. 7
 
Cel. 06822190 16
Tiranë, mars 2022
Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese ADA
CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Bushkashi, Basir Nëpër valë malli… :
poezi / Basir Bushkashi ;
red. Kujtim Stana.
– Tiranë : Ada, 2022
156 f. : me foto ; 20 cm.
ISBN 978-9928-362-24-7
1.Letërsia shqipe 2.Poezia
821.18 -1
 
 
Shkruaj
 
Shkruaj,
Për t’i thënë qiellit:
-Me ty kaltëroj.
Për t’i thënë detit:
-Me ty dallgëzoj.
Për t’i thënë lules:
-Me ty erëmoj.
Për t’i thënë zogut:
-Me ty fluturoj.
Për t’i thënë jetës:
-Sa shumë të çmoj.
Për t’i thënë femrës:
-Ende dashuroj.
Për t’i thënë vargut:
-Kurrë s’të harroj…
 
 
 
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s