WORLD POETRY DAY MARCH 21, 2022 / Poem by Hannie Rouweler

 

Hannie

Poem by Hannie Rouweler


WORLD POETRY DAY MARCH 21, 2022
https://nationaltoday.com/world-poetry-day/

Vandaag
elk woord telt in ieders alfabet
korte klanken en lange klanken
inhoud en met weinig inhoud tot een nulpunt

Vandaag hier bij mij
veel zon
stilte
de natuur ligt te slapen te gapen te stralen in licht

Verderop van mij vandaan
afgebrande huizen en lege straten
huilende moeders
wrede plannen van vernietiging

Vandaag
wereldpoëziedag
een straatkat die uit een vuilnisbak
de laatste half bedorven resten haalt


WORLD POETRY DAY MARCH 21, 2022
https://nationaltoday.com/world-poetry-day/

Today
every word counts in everyone’s alphabet
short sounds and long sounds
content and with little content to a zero point

Today here with me
a lot of sun
silence
nature is sleeping, yawning, shining in light

Farther from me
burnt down houses and empty streets
crying mothers
cruel plans of destruction

Today
world poetry day
a street cat getting out of a garbage can
the last half spoiled leftovers

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s