Shtëpia Botuese “ADA” publikon romanin “I mjeri” të autorit Shaban Rama

 
Shtëpia Botuese “ADA” publikon romanin “I mjeri” të autorit Shaban Rama
 
-Mos ka zënë vendin tuaj në tregim ky Raliku?-pyet dikush, që pandeh nga vetë e parë e foljes. Jo, nuk është i njëjtë autori me këtë njeri, që ndryshon kryekëput, nga shumica e njerëzve”dinjitarë” Unë, e të tjerë, pafundësisht bëjmë plane, e thurim objektivat e nesërme. Ndërsa ora jonë rreh tik-tak, e tija ka ndaluar.
 
Titulli: I mjeri
Autor: Shaban Rama
Botimi i parë: 2022
ISBN: 978-9928-362-32-2
Formati : 14x20cm
Të gjitha të drejtat i takojnë autorit
Përgatiti për botim: Roland Lushi
 
Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7
Cel: 068 22 190 16
 
Tiranë, prill 2022
Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese ADA
CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Rama, Shaban
I mjeri : roman / Shaban Rama. – Tiranë : Ada, 2022
88 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-362-32-2
1.Letërsia shqipe 2.Romane
821.18 -31

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s