Publikohet nga Shtëpia Botuese “Toena” : “Shekulli i ri i politikës shqiptare”, i autorit Veton Latifi.

Veton Latifi Shekulli i ri i politikes shqiptare

Publikohet nga Shtëpia Botuese “Toena” : “Shekulli i ri i politikës shqiptare”,  i autorit Veton Latifi.

Prof. dr. Veton Latifi është profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe shkencave politike në Universitetin e Evropës Juglindore në Maqedoni.

 

Libra të tjerë nga i njëjti autor:

 

  • “NATO and the EU: New Relations in Crisis Management
  • “Politikologjia”
  • “Lidershipi politik”
  • “Konceptet e demokracisë”
  • “Negocimi si teknikë parësore për zgjidhjen e konflikteve”
  • “Institucionet politike”
  • “Teoritë e shkencave politike” etj.

 

 

Të dhënat teknike : 

 

Autori: Veton Latifi

Titulli: Shekulli i ri i politikës shqiptare

Lloji: Studim

Shtëpia Botuese: Toena

Faqe: 200

Formati: 13×20 cm

ISBN: 978-99943-1-993-0

Çmimi: 1000 lekë

 

 

 

Rreth librit

 

“Shekulli i ri i politikës shqiptare” është ai lloj studimi në fushën politikës që synon të përpunojë, të identifikojë dhe pasqyrojë sa më objektivisht vlerat, parimet, filozofinë dhe kulturën politike shqiptare gjatë njëqind viteve të kaluara, duke hulumtuar njëkohësisht parametrat e duhura të modernizimit të politikave publike të shqiptarëve në të ardhmen.

Ky libër nuk pretendon ndonjë përsëritje të trajtimit apo ritrajtimit të rrethanave shoqërore e politike të luftës së shqiptarëve për pavarësi apo të drejtave të tyre, por të shkojë përtej kësaj, duke synuar që të merret me karakteristikat e vlerat konkrete të politikës shqiptare në mënyrë të përgjithësuar brenda dhe jashtë Shqipërisë, duke u përqendruar në identifikimin dhe zbërthimin e tipareve kryesore të përgjithshme të kulturës dhe filozofisë politike shqiptare, me një objektiv që të sublimohen ato vlera e parime që e dimensionojnë procesin e politikës shqiptare, në përgjithësi, që nga Pavarësia e Shqipërisë e deri në periudhën pas Pavarësisë së Kosovës.

Gjithashtu synon që të arrijë sa më afër përgjigjes se cilat janë ato tipare dhe ide filozofike që i formësojnë përmasat e kulturës politike shqiptare gjatë një shekulli të plotë si dhe, nga ana tjetër, synon të nxjerrë në pah rekomandime konkrete se çfarë duhet të ndryshojnë shqiptarët në të ardhmen në diskursin e tyre politik, kryesisht të elitave aktuale, shpeshherë zhgënjyese dhe retrograde.

 

irena toci

Irena Toçi

Zyra e Shtypit dhe Informacionit

Botimet Toena
Rruga “M. Gjollesha”
K.P. 1420
Tirane – Albania
Tel. ++355 422 40 116
Fax  ++355 422 40 117
Facebook: Botimet Toena

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s