PREDAVAČ SA INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA TRAVNIK OBJAVIO KNJIGU POLITIKOLOŠKIH I SOCIOLOŠKIH ESEJA U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA

PREDAVAČ SA INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA TRAVNIK OBJAVIO KNJIGU POLITIKOLOŠKIH I SOCIOLOŠKIH ESEJA U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA

 

Naslovnica_knjige_Book_cover_2014_Sabahudin_Had

 

Mr.sc. Sabahudin Hadžialić, doktorand IUT-a i Viši asistent našeg Univerziteta je u Sjedinjenim Američkim Državama tokom novembra mjeseca 2014.g. objavio knjigu stručnih politikoloških i socioloških eseja pod nazivom: “Bosnia and Herzegovina and the XXI Century” (Prijevod: “Bosna i Hercegovina i XXI vijek/stoljeće“”).

Navedeni eseji su u kontinuitetu, tokom 2013. i 2014. objavljivani na stranicama  američkog magazina Eurasia review (USA:http://www.eurasiareview.com/ ), časopisa gdje je Sabahudin Hadžialić i senior partner. Stručne prikaze – recenzije su uradili: jedan od najpoznatijih bosanskohercegovačkih doktora socioloških nauka, Prof. dr. Džemal Sokolović, koji danas živi i radi u Norveškoj i Peter Tase, poznati novinar i naučni istraživač iz Sjedinjenih Američkih Država. Peter Tase  je također i urednik navedenog izdanja. Izdavač: LULU.COM, USA –  ISBN: 978-1-312-69343-2.

Recenzije knjige su dostupne na stranicama Eurasia review magazina:

  1. 1.http://www.eurasiareview.com/22112014-cry-human-book-review/

 

  1. 2.http://www.eurasiareview.com/22112014-bosnia-herzegovina-aspirations-better-days-ahead-us-book-review/

 

Internacionalni Univerzitet Travnik čestita autoru knjige, Mr.sc. Sabahudinu Hadžialiću, a navedeni naučni dosezi su dio i kontinuiranog usmjerenja našeg Univerziteta ka unapređenju koordinacije nastavno-naučno-istraživačke nadgradnje znanja i vještina naših studenata, profesora i asistenata, ali istovremeno i odgovarajućeg predstavljanja naše visokoškolske institucije u svijetu.

 PR služba

Internacionalni Univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s