Rreth revistës për fëmijë “Foleza Jeshile’’!

12b5d0b3-0f0f-49fa-8e0e-f2e3da8961db
Rreth revistës për fëmijë “Foleza Jeshile’’! 
 
 
Të nderuar prindër, ju ftojmë të jeni pjesë e revistës sonë në çdo numër të saj. Revista “Foleza Jeshile’’, është një revistë mujore për fëmijë.
Kjo revistë i vjen në ndihmë të gjithë fëmijëve në parashkollorë dhe në klasat e fillores. Ajo përbëhet nga një staf i kualifikuar, të cilët japin kontributin maksimal në mësimin e fëmijëve në disa drejtime si:
–  Të shkruajnë saktë gjuhën shqipe.
–  Të mësojnë shprehi të reja në komunikim.
–  Të frymëzojmë fëmijët të bëhen pjesë e kësaj reviste nëpërmjet konkurseve të ndryshme që kjo revistë zhvillon.
Revista “Foleza Jeshile” ka si objektiv:
Edukimin e fëmijëve nëpërmjet përrallave, vjershave, kuiceve, kurioziteteve si dhe tregimeve të cilat përçojnë një moral edukativ dhe atdhetar.
 
Për një edukatë të mirë dhe për zhvillimin intelektual të fëmijëve tuaj zgjidhni revistën edukative “Foleza Jeshile’’
.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s