Poems by Isaac COHEN (Israel) / Translated from English into Polish by: Anna Maria Stępień

 
Isaac COHEN (Israel)
 
Isaac Cohen was born in Beer Sheva, Israel, in 1960. His mother Mazal Cohen was a folk stories teller. He received B.A. with Distinction in History from Ben-Gurion University. He published a book The Moment of Silence in 1983. He is a prose writer, poet, translator, artist, painter. He has published his works in anthologies and important magazines: Iton 77, Apirion, Dimui, Mabua, Maut. He studied with Amos Oz, Yehuda Amichai, Dan Tzalka. He won prizes in important competitions and a honorable distinction in The Miriam Lindberg Competition for Peace. He was a manager of club logic puzzles in website Motke. He is the author of a new hershlle jukes.
 
 
Scream Picture
 
Russian man put aside
his burden-life
on my neck.
My feet gave him charity.
My heart bled……
 
 
Krzyk
[Scream Picture]
 
Rosjanin złożył
ciężar swego życia
na moich ramionach.
Stopy dały mu oparcie,
lecz krwawiło serce…
 
 
 
The Motherhood
To my mother Mazal Cohen of blessed memory
 
The wolf Luna observed for
three days and three nights
Cervidae family.
Suddenly she jumped.
The family spread everywhere.
One newborn fawn
was left behind.
She wanted to catch him.
The voice called to her:
“Do you remember the day
that the lion ate your cub?”
She grabbed him
and patted his head.
She told him: “I adopt you.”
She gave him her udders.
Luna decided to be vegetarian,
They ate grass in the field.
The angels cried and light of crystal
wrapped the meadow of Eden.
 
 
Macierzyństwo
[The Motherhood]
Mojej błogosławionej pamięci matce Mazal Cohen
 
Wilczyca Luna
przez trzy dni i trzy noce
obserwowała uważnie rodzinę jeleni.
Aż nagle rzuciła się ku nim.
Stado rozpierzchło się w popłochu,
pozostał tylko
nowonarodzony jelonek.
Kiedy chciała zaatakować,
usłyszała głos:
„Pamiętasz dzień, w którym
lew pożarł twoje szczenię?”
Chwyciła maleństwo
i… polizała je po głowie.
Powiedziała:
„Ja cię wychowam.”
Nakarmiła je własną piersią.
Postanowiła zostać wegetarianką.
Pożywiali się trawą rosnącą na pastwiskach.
Uronili łzy aniołowie i światło kryształu
zajaśniało nad łąkami Edenu.
 
 
 
The Shame
 
“Hey man! Hey man!”
“What?”
“What do you have in your bag?”
“Some fruits that I picked up from the ground.”
“Do you know that people must
pay for fruits?!”
“These are fruits you left aside.”
“It costs $5!”
“Take $5 and cover your shame!!!”
 
 
Wstyd
[The Shame]
 
„Hej, człowieku!”
„Co?”
„Co masz w torbie?”
„Trochę owoców, pozbierałem je z ziemi.”
„Nie wiesz, że za owoce
się płaci?!”
„Ale to owoce, których nie potrzebowałeś.”
„Kosztują 5$!”
„Masz 5$, oto zapłata za Twój wstyd!!!”
 
 
 
The Homeless Man
To my daughter Noam Cohen Peltz
 
The homeless man
licked crumbs
from the garbage.
He drank the coffee grinds
that passers-by threw away.
My daughter said:
“Papa, how miserable is the man!”
She gave him
her sandwich.
The homeless man lifted
his hand and prayed:
“Thank God for
the moment of grace.”
 
 
Bezdomny
[The Homeless Man]
Mojej córce Noam Cohen Peltz
 
Bezdomny mężczyzna
wyjadał okruchy
wyrzucone przez przechodniów.
Wypijał resztki kawy.
„Jaki nieszczęśliwy jest ten człowiek, tato!” –
powiedziała moja córka.
Oddała mu kanapkę.
Bezdomny wzniósł
do góry ręce i wyszeptał:
„Bogu niech będą dzięki
za tę chwilę łaski.”
 
 
 
Behold a Bird
 
Behold, a bird
my soul touches thee,
to leap
the forbidden distance.
 
Behold
the red heart shall hold the string,
to draw
the way
to the storm of the heavens.
 
Bird, behold
my tear has frozen,
And you?
Behold I am a bird
And you
Are me.
 
 
Spójrz, skrzydlaty bracie!
[Behold A Bird]
 
Spójrz, skrzydlaty bracie,
jaźnią dosięgam ciebie,
pokonując
przestrzeń między nami.
 
Zobacz,
szkarłatne serce skrywa strunę,
która
wyznaczy
drogę
do burzy w niebiosach.
 
Spójrz, skrzydlaty bracie,
moja łza zamieniła się w lód.
A ty?
Spójrz, jestem ptakiem,
a ty
jesteś mną.
 
© All Rights Reserved
 
 
 

Translated from English into Polish by: Anna Maria Stępień

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s