SPRING (XUÂN) / Poem by Ngoc Le Ninh

 
Poem by Ngoc Le Ninh
 
 
SPRING
 
Well ! Spring has been coming
Fingering bunches of sweet starfruits
Thousands of birds are chirping
Dancing to welcome Spring
 
Apple branches heavily laden with golden fruits
Apricot and cherry blossoms show off their gorgeous color
Laughing rain falls lightly
Spring sunshine overflows on lips.
 
In the faraway ocean
Spring has traced gun barrels
With island soldiers
Keeping homeland peaceful.
 
Spring is flying along song lyrics
Coming to every home knocking on doors
Many people get up to light a fire
Flickering with Spring breeze.
 
Spring has carried a hoe to the field
Perching on mother’s back for growing rice
Spring young rice plants smile in tremble
Dipping into muddy water clamorously.
 
Behold! Spring scent is rising
Spreading fragrance all over roads of the country
Spring eyes full of stars
Spring cheering up along my footsteps.
 
 
XUÂN
 
Ơ kìa! Xuân đã về
Mân mê chùm khế ngọt
Líu lo ngàn chim hót
Nhảy nhót mừng Xuân sang.
 
Nặng trĩu cành táo vàng
Mai, Đào khoe sắc thắm
Mưa cười rơi lấm tấm
Nắng xuân tràn lên môi.
 
Xa tít tận trùng khơi
Xuân lần theo nòng pháo
Cùng các anh lính đảo
Giữ bình yên quê nhà.
 
Xuân bay theo lời ca
Đến nhà nhà gõ cửa
Bao người dậy nhóm lửa
Cùng gió xuân bập bùng.
 
Xuân vác cuốc ra đồng
Đậu trên lưng mẹ cấy
Mạ xuân cười run rẩy
Chấm xuống bùn xôn xao.
 
Kìa! Hương xuân dâng cao
Giăng thơm đường đất nước
Mắt xuân mọng đầy sao
Xuân reo cùng em bước.
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s